English version
Pernille Stornæss Skotte

Pernille Stornæss Skotte

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Arbeidsliv   Barnevern   Faglig skriving   Organisasjonssosiologi   Profesjonsstudier   Sosialt arbeid og kunnskap   Digitalisering og profesjonsutøvelser

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skotte, Pernille Stornæss (2022). Worker collectivity in child welfare: Mobilising action and commitment through team meetings. Qualitative Social Work .

Olsen, Bennedichte C. R.; Skotte, Pernille Stornæss; Farstad, Gunhild Regland (2018). Sosiologi i sosialfagene. ISBN: 978-82-15.03086-9. 245 s. Universitetsforlaget.

Skotte, Pernille Stornæss (2018). 'On Caseworkers’ writing in Child Welfare − when less is more'. 13 s. European Journal of Social Work .

Skotte, Pernille Stornæss (2018). Colligation in child welfare work: Decision-making in a case on the tipping point. Qualitative Social Work . Vol. 17.

Kjørholt, Anne Trine; Bjerke, Håvard; Stordal, Gjertrud; Hellem, Line; Skotte, Pernille Stornæss (2009). Children's Perspectives on Rights, Responsibilities and Citizenship: Norway. Taylor, Nicola; Smith, Anne B. (Red.). Children as Citizens? International Voices. 6. s. 99-128. University of Otago Press.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig