English version
Anbjørg Ohnstad

Anbjørg Ohnstad

Vitenskapelige publikasjoner

Bergheim, Berit ; Ohnstad, Anbjørg (2018). Fra praksis til teori - tilbake til praksis. Fontene forskning.

Ohnstad, Anbjørg (2016). Ambiguity as a Strategy for Negotiating Identity. 12 s. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/fleks.1682

Ohnstad, Anbjørg ; Rugkåsa, Marianne ; Ylvisaker, Signe (2014). Ubehaget i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-05-46245-8. 265 s. Gyldendal Akademisk.

Ohnstad, Anbjørg (2010). Signs, interpretation and recognition among women attracted to other women in Norway. 20 s. Nordic Psychology. Vol. 62.
https://doi.org/10.1027/1901-2276/a000019

Ohnstad, Anbjørg (2009). If I Am Not Straight or Gay, Who Am I?. 11 s. Clinical social work journal. Vol. 37.
https://doi.org/10.1007/s10615-009-0210-8

Ohnstad, Anbjørg ; Bjørkman, Mari; Malterud, Kirsti; Flatval, Mona; Thesen, Janecke; Rørtveit, Guri (2009). Epidemiological research on marginalized groups implies major validity challenges;lesbian health as an example. 7 s. Journal of Clinical Epidemiology. Vol. 62.
https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2008.07.017

Ohnstad, Anbjørg (2008). Skeivt foreldreskap - kjærlighetsbarn og vennskapsbarn. Bø, Bente Puntervold; Olsen, Bennedichte C. R. (Red.). Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. s. 73 -89. Gyldendal Akademisk.

Ohnstad, Anbjørg (2005). Speaking vulnerable issues into existence: Their consequences for psychotherapy. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 33.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig