English version
Hilde Fiva Buzungu

Hilde Fiva Buzungu

Kort om

Sosialantropolog. Forsker på møter mellom minoritetsspråklige og fagpersoner i norsk offentlig sektor,
tolking og tolkemediert kommunikasjon.

Forskningsprosjekter