English version
Hilde Fiva Buzungu

Hilde Fiva Buzungu

Kort om

Sosialantropolog. Forsker på møter mellom minoritetsspråklige og fagpersoner i norsk offentlig sektor,
tolking og tolkemediert kommunikasjon.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Etikk   Fagdidaktikk   Sosialantropologi   Sosialt arbeid

Emner

Migrasjon   Tospråklighet   Flerspråklighet   Kommunikasjon og språk   Pedagogikk   Klinisk sosialt arbeid   Tolking   Minoriteter og borgerrettigheter   Etnisitet og menneskerettigheter   Tolkeutdanning   Majoritets- og minoritetsperspektiver i sosialt arbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Buzungu, Hilde Fiva; Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2020). Bridging divides in the interpreting profession. International Journal of Interpreter Education . Vol. 12.
https://www.cit-asl.org/new/ijie/

Fiva, Hilde; Nordhuus, Berit (2010). Tolkens perspektiv. Tolking i samtaler mellom voksne og barn. Nilsen, Anne B Sølvberg; Hitching, Tonje Raddum (Red.). Tolking for barn - en statusrapport. Kapittel 4. s. 35-40.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig