English version
Lindis Meland-Tangen

Lindis Meland-Tangen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Valeberg, Berit Taraldsen ; Meland-Tangen, Lindis ; Sollie, Anne-Line Kjos ; Borgersen, Silje Kristine; Heimburg, Lars von ; Leegaard, Marit; Eide, Cecilie Kristin (2023). ‘Both assistant and specialist’: Nurse Anaesthetists' experiences of being relocated during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. 9 s. Nursing Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1002/nop2.2057Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig