Norwegian version
Inger Lucia Søjbjerg

Inger Lucia Søjbjerg

Scientific publications

Søjbjerg, Inger Lucia ; Albertini Früh, Elena ; Brekke, Idunn ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Ravn, Ingrid Helen (2016). Livskvalitet hos foreldre til barn med spesielle behov. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Ed.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. p. 55-67. Gyldendal Akademisk.

Søjbjerg, Inger Lucia (2013). Omsorg for foreldre til akutt og/eller kritisk syke barn på sykehus. Stubberud, Dag-Gunnar (Ed.). Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. p. 186-199. Gyldendal Akademisk.

Søjbjerg, Inger Lucia (2013). Å ivareta psykososiale behov hos barn og ungdom. Stubberud, Dag-Gunnar (Ed.). Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. p. 114-151. Gyldendal Akademisk.

Søjbjerg, Inger Lucia (2013). Punktpraksis - brobygging mellom teori - praksis. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Ed.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. p. 262-268. ABM-media AS.

Stubberud, Dag-Gunnar ; Søjbjerg, Inger Lucia (2013). Når barn og ungdom er pårørende til akutt og/ eller kritisk syke pasienter. Stubberud, Dag-Gunnar (Ed.). Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. p. 200-214. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete