Norwegian version
Theo Koritzinsky

Theo Koritzinsky

Fields of study

Academic disciplines

Subject didactics   International politics   Comparative politics   Sociology

Scientific publications

Koritzinsky, Theo (2002). 90-tallsreformene: Personer og strukturer - fag og politikk. Vardøger .

Koritzinsky, Theo (2000). Fra Hernes til Lilletun: Reform av reformene?. 8 p. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Koritzinsky, Theo (2000). Pedagogikk og politikk i L97. Læreplanens innhold og beslutningsprosessene. ISBN: 82-518-3907-6. 340 p. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete