Norwegian version
Venke Aure

Venke Aure

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Subject areas

Theory of Science   Epistemology   Didactics   Research method   Art Didactics   Curriculum theory

Research groups

Scientific publications

Dahlsveen, Mimesis Heidi; Aure, Venke (2022). The Third Site: Blending Polyphonic Methodology and Epistemology. Nordic Journal of Art and Research (A & R) . Vol. 11.

Aure, Venke; Fredriksen, Biljana Culibrk (2022). Crafting Stories with Birds’ Crafting: An Eco-Ethical Mixed Methodology. Fredriksen, Biljana Culibrk; Groth, Camilla (Ed.). Expanding Environmental Awareness in Education Through the Arts Crafting-with the Environment. kap. 9. p. 141-156. Springer Nature.

Christensen-Scheel, Boel; Bergaust, Kristin; Aure, Venke; Alman-Kaas, Idunn Yr (2022). Responsible Tech-Futures: Female Artists as Semantically Sustainable Tech Developers. Skjerven, Astrid; Fordham, Maureen (Ed.). Gender and the Sustainable Development Goals. kapittel 9. p. 127-143. Routledge.

Aure, Venke (2020). Exploring Eco-social Art Strategies to Expand Onto-epistemological and Methodological Positions in Qualitative Research. Bergaust, Kristin; Smite, Rasa; Silina, Daina (Ed.). Oslofjord Ecologies. Artistic Research on Environmental and Social Sustinability.. Kap.8 i Part 1 (Research papers). p. 135-153.

Aure, Venke; Dahlsveen, Heidi (2018). The Kiss - Utterance surrounding the utterance within. Journal for Artistic Research (JAR) .

Gjærum, Rikke Gürgens; Aure, Venke (2016). Kjønn som væren: hvordan kan iscenesatte kunstuttrykk bidra til forståelse av kjønnet eksistens?. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 3.

Aure, Venke; Gjærum, Rikke Gürgens (2015). Kunstdidaktikkens møte med marginale røster. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/information/art...

Aure, Venke; Bergaust, Kristin (2015). Estetisk praksis og samfunn - tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Ed.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Innledning. p. 7-33. Fagbokforlaget.

Aure, Venke (2015). The epistemology of the gaze and photographic essays. A basis for understanding visual representations of a city. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Ed.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del II, kapittel 2. p. 117-138. Fagbokforlaget.

Aure, Venke; Bergaust, Kristin (2015). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. ISBN: 978-82-321-0418-5. 290 p. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete