Norwegian version
Venke Aure

Venke Aure

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Subject areas

Theory of Science   Epistemology   Didactics   Research method   Art Didactics   Curriculum theory

Scientific publications

Aure, Venke (2020). Exploring Eco-social Art Strategies to Expand Onto-epistemological and Methodological Positions in Qualitative Research. Bergaust, Kristin; Smite, Rasa; Silina, Daina (Ed.). Oslofjord Ecologies. Artistic Research on Environmental and Social Sustinability.. Kap.8 i Part 1 (Research papers). p. 135-153.

Aure, Venke; Dahlsveen, Heidi (2018). The Kiss - Utterance surrounding the utterance within. Journal for Artistic Research (JAR) .

Gjærum, Rikke Gürgens; Aure, Venke (2016). Kjønn som væren: hvordan kan iscenesatte kunstuttrykk bidra til forståelse av kjønnet eksistens?. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 3.

Aure, Venke; Gjærum, Rikke Gürgens (2015). Kunstdidaktikkens møte med marginale røster. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/information/art...

Aure, Venke; Bergaust, Kristin (2015). Estetisk praksis og samfunn - tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Ed.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Innledning. p. 7-33. Fagbokforlaget.

Aure, Venke (2015). The epistemology of the gaze and photographic essays. A basis for understanding visual representations of a city. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Ed.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del II, kapittel 2. p. 117-138. Fagbokforlaget.

Aure, Venke; Bergaust, Kristin (2015). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. ISBN: 978-82-321-0418-5. 290 p. Fagbokforlaget.

Aure, Venke; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna (2013). Emancipatory Theatre and Performative Didactics. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1946

Aure, Venke (2013). Didaktikk - i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1931

Sæter, Oddrun; Aure, Venke; Bergaust, Kristin (2012). Artists and Gentrification in Specific Urban Contexts. A Case Study from Wiliamsburg, New York. The International Journal of the Arts in Society . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10642/1444

Aure, Venke (2009). Læringssyn. Konsten som läranderesurs. Syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer. p. 208-224.

Aure, Venke (2009). Kunstpedagogikken ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Norge. Konsten som läranderesurs. Syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer. p. 130-178.

Aure, Venke (2009). Kunstpedagogikken ved Kiasma i Helsinki. Konsten som läranderesurs. Syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer. p. 198-206.

Aure, Venke; Bergaust, Kristin; Sæter, Oddrun (2009). Bar Candela: Contemporary Art on the Move, in Place and Discourse. The International Journal of the Arts in Society . Vol. 4.

Aure, Venke (2006). Formidling av bilder til barn - som kunstdidaktisk diskurs. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete