Norwegian version
Rikke Gürgens Gjærum

Rikke Gürgens Gjærum

Scientific publications

Gjærum, Rikke Gürgens (2022). Manifest for mangfold i kunsten. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .

Gjærum, Rikke Gürgens; Cziboly, Adam; Eriksson, Stig Audun (2022). The case of drama: ILSA exemplified in arts education. What learning competences can be developed through drama education?. Springer International Handbooks of Education .
https://link.springer.com/book/9783030881771

Lyngstad, Mette Bøe; Baraldsnes, Dziuginta; Gjærum, Rikke Gürgens (2021). Process drama in anti-bullying intervention: a study of adolescents’ attitudes and initiatives. Research in Drama Education .

Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens (2021). Situating an Art Intervention with People Living with Dementia in a public space. Nordic Journal of Arts, Culture and Health . Vol. 1.
https://hdl.handle.net/10037/24351

Edvardsen, Nanna Kathrine; Gjærum, Rikke Gürgens (2021). The Aesthetic Model of Disability. Janse Van Vuuren, Petro; Rasmussen, Bjørn K.; Khala, Ayanda (Ed.). Theatre and Democracy: Building Democracy in Post-war and Post-democratic Contexts. kapittel 10. p. 193-215. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Mittner, Lilli; Dalby, Karoline; Gjærum, Rikke Gürgens (2021). Re-conceptualizing the gap as a potential space of becoming: Exploring aesthetic experiences with people living with dementia. Nordic Journal of Arts, Culture and Health . Vol. 3.
https://hdl.handle.net/10037/23554

Gjærum, Rikke Gürgens (2021). Vi må ikke stå med lua i hånda!. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 58.
https://www.idunn.no/drama/2021/01/vi_maa_ikke_sta...

Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Kane, Aina Aune; Hirsti, Stina Rebecca (2021). Psykisk helse gjennom meningsfull aktivitet når krisen inntreffer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 18.

Melbøe, Line; Hirsti, Stina Rebecca; Gjærum, Rikke Gürgens; Kane, Aina Aune (2021). Selvstendig liv og smittevern – rettigheter i krysspress under covid-19-restriksjoner for personer med utviklingshemming. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 7.
https://hdl.handle.net/10037/21963

Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K. (2021). Drama as democratic and inclusive practice. Youth Theatre Journal . Vol. 35.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/089290...

Gjærum, Rikke Gürgens (2020). Core of Nordic applied theatre: Challenges in a subarctic area. Prentki, Tim; Breed, Ananda (Ed.). The Routledge Companion to Applied Performance Volume One – Mainland Europe, North and Latin America, Southern Africa, and Australia and New Zealand. Chapter 36. p. 383-392. Routledge.
https://hdl.handle.net/10037/20514

Gjærum, Rikke Gürgens (2019). Flukt & fiksjon. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 2.
https://hdl.handle.net/10037/17307

Storsve, Kristine; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens (2019). Klasserommet som Agora – et reelt demokratisk rom?. Peripeti . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/11250/2635435

Gran, Anne-Britt; Gjærum, Rikke Gürgens (2019). Teaterbransjen: delbransjer, organisering og finansiering. ISBN: 9788215030180. 189 p. Universitetsforlaget.
https://www.haugenbok.no/Generell-litteratur/Musik...

Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens (2019). I Kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene. Nordic Journal of Art and Research (A & R) . Vol. 8.
https://hdl.handle.net/10037/15952

Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K. (2019). Demokratisk samhandling: drama- og teaterpedagogiske læringsformer som demokratisk praksis og tilpasset opplæring i skolen. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 1.
https://hdl.handle.net/10037/15843

Gjærum, Rikke Gürgens (2018). Tegneseiemime som kulturell brobygging. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 2.

Clancy, Anne; Gjærum, Rikke Gürgens (2018). Home as place for giving birth - a circumpolar study of the experience of mothers an midwifes. Health Care for Women International .
https://hdl.handle.net/10037/18355

Gjærum, Rikke Gürgens (2017). The performance of cultural democracy in the light of care regimes. Applied Theatre Research . Vol. 5.
http://www.ingentaconnect.com/content/intellect/at...

Gjærum, Rikke Gürgens (2017). Iscenesettelse av kulturelt demokrati: sett i lys av omsorgsregimer. Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. 9. p. 149-167. Fagbokforlaget.
http://hdl.handle.net/10037/12649

Gjærum, Rikke Gürgens; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Vollan, Ingrid (2017). Demokratisk deltagelse i norske institusjonsteatre: om kvinner og medvirkning. Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. 15. p. 239-257. Fagbokforlaget.

Gjærum, Rikke Gürgens; Bryhn, Anne (2017). Om demokratisk danning i ungdomsteater. Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. 14. p. 231-239. Fagbokforlaget.

Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens (2017). Fagovergripende diskurs:en fremtid for kunstfagene i norsk skole. Norsk pedagogisk tidsskrift .
http://hdl.handle.net/11250/2466771

Heggstad, Kari Mjaaland; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens (2017). Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. ISBN: 978-82-450-2144-8. 302 p. Fagbokforlaget.

Arnesen, Jon; Gjærum, Rikke Gürgens (2017). #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger på asylmottak. 16 p. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10037/11648

Gjærum, Rikke Gürgens; Clancy, Anne; Voldner, Nanna (2016). Å føde hjemme: om stedlig sanselig erfaring i rommet. Kassah, Bente Lilljan Lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Nordahl-Pedersen, Hilde (Ed.). Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kapittel 10. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sykepleie/Na...

Gjærum, Rikke Gürgens; Aure, Venke (2016). Kjønn som væren: hvordan kan iscenesatte kunstuttrykk bidra til forståelse av kjønnet eksistens?. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 3.

Gjærum, Rikke Gürgens; Ellinggard, Stine (2016). Et performativt kunstdidaktisk dialogrom. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .

Gjærum, Rikke Gürgens; Kinn, Henny (2016). Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 5.
https://journals.hioa.no/index.php/information/art...

Dahlsveen, Heidi; Gjærum, Rikke Gürgens; Walløe, Thor-André (2015). Med hvilken rett blir din sigøynerhistorie min fortelling? Om innsamlings- og fortolkningsproblematikk. 15 p. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/information/art...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete