Rikke Gürgens Gjærum

Rikke Gürgens Gjærum

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Storsve, Kristine; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens (2019). Klasserommet som Agora – et reelt demokratisk rom?. Peripeti . Vol. 16.

Gjærum, Rikke Gürgens (2019). Flukt & fiksjon. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 2.

Gran, Anne-Britt; Gjærum, Rikke Gürgens (2019). Teaterbransjen: delbransjer, organisering og finansiering. ISBN: 9788215030180. 189 s. Universitetsforlaget.
https://www.haugenbok.no/Generell-litteratur/Musik...

Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens (2019). I Kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene. 18 s. Nordic Journal of Art and Research . Vol. 8.
https://hdl.handle.net/10037/15952

Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K. (2019). Demokratisk samhandling: drama- og teaterpedagogiske læringsformer som demokratisk praksis og tilpasset opplæring i skolen. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 1.
https://hdl.handle.net/10037/15843

Gjærum, Rikke Gürgens; Underland, Niels Peter; Ramnefjell, Kari; Strøm, Håkon (2019). Anvendt teater i interkulturelt arbeid. Estetisk Forum. Vol. 8.

Gjærum, Rikke Gürgens (2018). Tegneseiemime som kulturell brobygging. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 2.

Clancy, Anne; Gjærum, Rikke Gürgens (2018). Home as place for giving birth - a circumpolar study of the experience of mothers an midwifes. Health Care for Women International .

Gjærum, Rikke Gürgens (2017). The performance of cultural democracy in the light of care regimes. Applied Theatre Research . Vol. 5.
http://www.ingentaconnect.com/content/intellect/at...

Gjærum, Rikke Gürgens (2017). Iscenesettelse av kulturelt demokrati: sett i lys av omsorgsregimer. Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. 9. s. 149-167. Fagbokforlaget.
http://hdl.handle.net/10037/12649

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig