English version
Lise Hovik

Lise Hovik

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap

Vitenskapelige publikasjoner

Hovik, Lise; Pérez, Elena (2020). Baby Becomings. Towards a Dramaturgy of Sympoietic Worlding. Nordic Theatre Studies. Vol. 32.
https://doi.org/10.7146/NTS.V32I1.120410

Hovik, Lise; Henning, Anne Helga (2019). Lydhørt Samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2019-01-07

Hovik, Lise (2019). Becoming small: Concepts and methods of interdisciplinary practice in theatre for early years. Youth Theatre Journal. Vol. 33.
https://doi.org/10.1080/08929092.2019.1580647

Olaussen, Ingvild Olsen; Hovik, Lise (2019). Artistic exploration of a storyteller’s expressive repertoire in events with toddlers. Østern, Maria Anna-Lena Viola; Knudsen, Kristian Nødtvedt (Red.). Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research. s. 71-80. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429444159-6

Hovik, Lise (2019). Animalium Vis. VIS – Nordic Journal for Artistic Research. Vol. #.
https://doi.org/10.22501/vis.562061

Hovik, Lise (2018). Artistic Research in Theater for Early Years: Methodological Movements in Mum’s Dancing. Qualitative Inquiry.
https://doi.org/10.1177/1077800418806619

Hovik, Lise (2018). The Red Shoes Project Revisited. 18 s. Journal for Artistic Research (JAR).
https://doi.org/10.22501/jar.56059

Hovik, Lise (2018). Opp som en drage! En omtale av Mona Wiigs doktoravhandling. Ånd i hanske. Vol. 1.
https://www.duo.uio.no/handle/10852/58298

Østern, Tone Pernille; Hovik, Lise (2017). Med-koreografi og med-dramaturgi som diffraksjon – med som metodologisk agent for skapende og forskende prosesser i Baby Body. Journal for Research in Arts and Sports Education. Vol. 1.
https://doi.org/10.23865/jased.v1.906

Hovik, Lise; Nagel, Lisa Marie (2017). SCESAM – Et kunstnerisk forskningsprosjekt om interaktive dramaturgier i scenekunst for barn. Hovik, Lise; Nagel, Lisa Marie (Red.). Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. s. 29-54. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig