English version
Lise Hovik

Lise Hovik

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap

Vitenskapelige publikasjoner

Gjærum, Rikke Gürgens ; Lyngstad, Mette Bøe; Hovik, Lise (2023). Introduction: Co-creating a catalyst for sustainable development. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/ar.5680

Hovik, Lise (2023). Økologiske perspektiver i scenekunst for barn. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/ar.5311

Krogstad, Atle; Hovik, Lise (2023). Barns refleksjoner om forholdet mellom natur og mennesker i litterære samtaler om bildeboka De to gamle og livets tre. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/ar.5242

Hovik, Lise ; Pérez, Elena (2020). Baby Becomings. Towards a Dramaturgy of Sympoietic Worlding. Nordic Theatre Studies. Vol. 32.
https://doi.org/10.7146/NTS.V32I1.120410

Hovik, Lise (2019). Becoming small: Concepts and methods of interdisciplinary practice in theatre for early years. Youth Theatre Journal. Vol. 33.
https://doi.org/10.1080/08929092.2019.1580647

Olaussen, Ingvild Olsen; Hovik, Lise (2019). Artistic exploration of a storyteller’s expressive repertoire in events with toddlers. Østern, Maria Anna-Lena Viola; Knudsen, Kristian Nødtvedt (Red.). Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research. s. 71-80. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429444159-6

Hovik, Lise ; Henning, Anne Helga (2019). Lydhørt Samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2019-01-07

Hovik, Lise (2019). Animalium Vis. VIS – Nordic Journal for Artistic Research. Vol. #.
https://doi.org/10.22501/vis.562061

Hovik, Lise (2018). Artistic Research in Theater for Early Years: Methodological Movements in Mum’s Dancing. Qualitative Inquiry.
https://doi.org/10.1177/1077800418806619

Hovik, Lise (2018). The Red Shoes Project Revisited. 18 s. Journal for Artistic Research (JAR).
https://doi.org/10.22501/jar.56059

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig