Norwegian version
Lise Hovik

Lise Hovik

Fields of study

Academic disciplines

Theatre studies

Scientific publications

Thorkildsen, Marianne Thorkildsen; Laugsand, Lars Erik; Nilsen, Tom Ivar Lund; Mohus, Randi Marie; Hovik, Lise; Rogne, Tormod; Solligård, Erik; Damås, Jan Kristian; Gustad, Lise Tuset (2022). Insomnia symptoms and risk of bloodstream infections: prospective data from the prospective population-based Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway. 11 p. Journal of Sleep Research .
https://hdl.handle.net/11250/3024900

Hovik, Lise; Pérez, Elena (2020). Baby Becomings. Towards a Dramaturgy of Sympoietic Worlding. Nordic Theatre Studies . Vol. 32.
http://teaterfot.no/english/neither-fish-nor-fowl/

Hovik, Lise (2019). Animalium Vis. VIS – Nordic Journal for Artistic Research . Vol. #.
https://www.visjournal.nu/animalium/

Hovik, Lise; Henning, Anne Helga (2019). Lydhørt Samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .
http://hdl.handle.net/11250/2629086

Olaussen, Ingvild Olsen; Hovik, Lise (2019). Artistic exploration of a storyteller’s expressive repertoire in events with toddlers. Østern, Maria Anna-Lena Viola; Knudsen, Kristian Nødtvedt (Ed.). Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research. 5. p. 71-80. Routledge.

Hovik, Lise (2019). Becoming small: Concepts and methods of interdisciplinary practice in theatre for early years. Youth Theatre Journal . Vol. 33.

Hovik, Lise (2018). Opp som en drage! En omtale av Mona Wiigs doktoravhandling. Ånd i hanske . Vol. 1.
https://www.duo.uio.no/handle/10852/58298

Hovik, Lise (2018). Artistic Research in Theater for Early Years: Methodological Movements in Mum’s Dancing. Qualitative Inquiry .
https://doi.org/10.1177/1077800418806619

Hovik, Lise (2018). The Red Shoes Project Revisited. 18 p. Journal for Artistic Research (JAR) .
http://jar-online.net/journal/

Østern, Tone Pernille; Hovik, Lise (2017). Med-koreografi og med-dramaturgi som diffraksjon – med som metodologisk agent for skapende og forskende prosesser i Baby Body. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/11250/2473392

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete