Norwegian version
Marit Granholt

Marit Granholt

Fields of study

Academic disciplines

General education

Subject areas

Pedagogy   Early Childhood Education

Countries

Norway

Collaborations

University College of Telemark Dronning Mauds Minne - University College for Preschool Teacher Education

Scientific publications

Furu, Anne; Granholt, Marit (2014). Barnehagen som utdanningsarena for studenter i barnehagelærerutdanningen. Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta; Holm, Astri (Ed.). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. kap 12. p. 103-110. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1372

Furu, Anne; Granholt, Marit; Haug, Kristin Holte; Spurkland, Marit (2011). Student i dag - førskolelærer i morgen. ISBN: 978-82-450-0906-4. 196 p. Fagbokforlaget.

Granholt, Marit; Furu, Anne (2009). Konstruksjon av yrkeskunnskap gjennom dialog i et praksisnært forskerfellesskap i førskolelærerutdanningen. Groven, Berit; Guldal, Tale M.; Lillemyr, Ole Fredrik; Naastad, Nils; Rønning, Frode (Ed.). FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kapittel. p. 107-116. Tapir Akademisk Forlag.

Evenstad, Randi; Granholt, Marit (2006). Førskolelærerutdanningens yrkesrelevans. Thorsby Jansen, Turid (Ed.). Førskolelæreren. Del I: Kapittel 3. p. 49-60.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete