English version
Marit Granholt

Marit Granholt

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Pedagogikk   Førskolelærerutdanning

Land

Norge

Samarbeidsrelasjoner

Høgskolen i Telemark Dronning Mauds Minne - Høgskole for Førskolelærerutdanning

Vitenskapelige publikasjoner

Furu, Anne; Granholt, Marit (2014). Barnehagen som utdanningsarena for studenter i barnehagelærerutdanningen. Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta; Holm, Astri (Red.). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. kap 12. s. 103-110. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1372

Furu, Anne; Granholt, Marit; Haug, Kristin Holte; Spurkland, Marit (2011). Student i dag - førskolelærer i morgen. ISBN: 978-82-450-0906-4. 196 s. Fagbokforlaget.

Granholt, Marit; Furu, Anne (2009). Konstruksjon av yrkeskunnskap gjennom dialog i et praksisnært forskerfellesskap i førskolelærerutdanningen. Groven, Berit; Guldal, Tale M.; Lillemyr, Ole Fredrik; Naastad, Nils; Rønning, Frode (Red.). FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kapittel. s. 107-116. Tapir Akademisk Forlag.

Evenstad, Randi; Granholt, Marit (2006). Førskolelærerutdanningens yrkesrelevans. Thorsby Jansen, Turid (Red.). Førskolelæreren. Del I: Kapittel 3. s. 49-60.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig