English version

Intelligent helse

Satsningen skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

Hva er Intelligent helse?

Intelligent helse er OsloMet sin strategiske satsning på helse og teknologi, og er et samarbeid mellom Fakultet for helsevitenskap (HV) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Satsningen skal, ved hjelp av teknologi, bidra med kunnskap og løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

Vi skal være en arena for å få til samarbeid mellom universitetet og privat og offentlig sektor. Gjennom å samarbeide på tvers av fag og sektorer skal vi sikre at forskning og innovasjon innen helse og teknologi er bruker- og problemorientert.

Aktuelt

Radiografutdanningen styrker samarbeidet med privat sektor

Fordypningsemnet i CT (computertomografi) har stort fokus på ny teknologi, og torsdag 5. januar 2023 kommer et utvalg av leverandører innen CT for å holde foredrag for studentene i emnet.

CR-maskin på sykehusrom

Aktuelt om Intelligent helse

Bilde av Marlene i den medisinsk-tekniske laben på OsloMet. Hun sitter ved et bord med elektronikk-komponenter, og holder opp noe hun ha laget på laben.I bakgrunnen ser vi medisin-teknisk utstyr.
Løser hverdagsproblemer med elektronikk

Marlene bruker det hun har lært på elektronikkingeniørstudiet til å finne praktiske løsninger på aktuelle, dagligdagse problemer.

Scenen på healthhack arrangementet med mennesker i salen og presentasjon på skjerm.
Pitchet fremtidens helseløsninger

På HealthHACK jobbet OsloMet-studenter med løsninger på reelle utfordringer ved Sunnaas sykehus.

EEG-apparatet i bruk i laboratoriet ved OsloMet.
Kan vi bruke teknologi for å måle den psykiske helsen din direkte i hjernen?

Nytt forskningsprosjekt skal finne den beste teknologien for å kartlegge den mentale helsen din.

Illustrasjonsbilde av kunstig intelligens. Bildet viser en lærer som viser fram en robot til en gruppe elever. Dette skaper entusiasme, og stemningen er god.
Dette bør du vite om kunstig intelligens

Kunstig intelligens blir stadig viktigere i hverdagen til de aller fleste. Men vet du egentlig hva kunstig intelligens er, og hva det kan brukes til?

Bildet viser to personer framfor en skjerm til høyre, og en person til venstre som ser ut til å være tankefull og litt oppgitt.
Dette er utfordringene med kunstig intelligens

Kunstig intelligens automatiserer kjedelige rutineoppgaver, men gir oss store utfordringer i sikkerhet, personvern og energiforbruk.

Klart vann helles ut av et rør av en ansatt på renseanlegget.
Avløpsvann kan renses enklere og billigere

– Vi prøver å finne ut om en ny miljøvennlig rensemetode kan gjøres mer effektiv, sier Tiina Komulainen.

De tre teknologistudentene i et spesialklasserom med spesialverktøy og -maskiner.
– Spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom helse og teknologi

Et framtidsrettet studium, få studenter og godt samarbeid gjør at masterstudentene Håkon Dahle, Elias Kvamme og Sindre Lilleseth trives veldig godt med spesialisering innen medisinsk teknologi.

Bilde av elektroingeniørstudent Sindre Lilleseth, som gir en foreløpig demonstrasjon av blodsukkermåling.
Vil måle blodsukker uten å stikke

Diabetespasienter bør kunne sjekke blodsukkernivået uten å stikke i fingeren. Studentene i medisinsk teknologi prøver å finne en løsning.

Bilde av tre smilende unge menesker ved et bord i samarbeid om en kreativ oppgave.
Slik kan biologien inspirere kunstig intelligens

Mennesker løser oppgaver med lite energi, kunstig intelligens bruker mye strøm. Kan kunstig intelligens lære av biologien?

Eldre kvinne sitter foran en Komp-skjerm og strikker.
Ny teknologi skal forhindre ensomhet blant eldre

En skjerm med én knapp kan hjelpe eldre ut av sosial isolasjon.

AV-1-robot står på et bord med skolebarn rundt på stoler.
Forsker på robotteknologi i klasserommet

Det er langt mer enn bare velfungerende teknologi som skal til for at roboten finner sin plass i klasserommet, viser ny forskning.

Mikroskopbilde av sædceller som beveger seg mot høyre
Jakter på den «perfekte» sædcellen

Kan kunstig intelligens gjøre assistert befruktning enda bedre?