English version
Jente som bruker teknologi-briller og ser på ein teknologi modell, i eit lyst rom.

Intelligent helses fokusområde

Intelligent helse-satsinga på OsloMet skal bidra til å løysa utfordringane samfunnet står overfor innan helse.

Intelligent helse har desse fokusområda: 

Om satsinga

  • Intelligent helse

    Satsningen skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.