Ny teknologi skal forhindre ensomhet blant eldre

Eldre kvinne sitter foran en Komp-skjerm og strikker.

Begrepet «varm teknologi» blir brukt av selskapet No Isolation som siden 2015 har jobbet med å utvikle tekniske løsninger for å forhindre sosial isolasjon blant barn og eldre. 

– Varm teknologi er et begrep vi begynte å bruke om løsningene vi utvikler. Teknologien er ment å øke livskvaliteten og minske utenforskap, forteller Anna Holm Heide som er kommunikasjonsansvarlig i No Isolation. 

Ifølge Holm Heide står den varme teknologien i motsetning til hva som ofte betegnes som «kald teknologi». 

– Komp er designet for å hjelpe folk med å være sammen med andre mennesker. Det er ikke teknologi som skaper avstand mellom folk, forteller Holm Heide. 

Hva er Komp? 

No Isolation beskriver Komp som et kommunikasjonsverktøy for de med lite teknologisk erfaring og den er ment til å ligne en gammeldags tv-skjerm. Den har kun én knapp som kan skru den av og på, men den er samtidig koblet til en app på en eller flere smarttelefoner.

Bilde av en Komp-skjerm der noen forsøker å ringe.

Slik ser Komp ut. – Vi testet sikkert ut 100 ulike knapper før vi fant den som hadde rett mostand og kjentes ut som en gammel radio, sier Anna Holm Heide i No Isolation. Foto: No Isolation

– Familien til Komp-brukeren har appen på sin smarttelefon, forteller Holm Heide. 

Komp er ment for eldre familiemedlemmer som ikke er vant med nettbrett eller smarttelefoner, og som gjerne lever isolert, og ønsker mer kontakt med familie og venner. 

Fungerer det? 

Under pandemien har mange familier ikke hatt muligheten til å treffes fysisk. Det finnes mange teknologiske løsninger for de med en smarttelefon eller datamaskin, men for den gruppen av eldre som ikke har forutsetninger for å bruke denne teknologien manglet det noe. 

– Komp er en teknologi som passer godt til en bestemt brukergruppe og den settingen den skal brukes i, forteller forsker Erik Børve Rasmussen. 

For at løsningen skal fungere er det noen forutsetninger som bør være til stede. 

– Denne teknologien er ikke ment for alle. Den skal være superenkel med mange begrensninger, nettopp fordi hovedmålgruppen her er personer som strever med digital teknologi, sier Rasmussen. 

For eldre som i dag er drevne på å bruke smarttelefon og PC, blir Komp fort litt for begrensende. 

– Hvis du er på Facebook eller jevnlig bruker nettbrett, vil ikke dette være for deg. Men for den gruppen som ikke klarer å bruke denne teknologien, eller for eksempel har lærfingre uten blodsirkulasjon og ikke kan bruke touchskjerm, kan dette være noe, sier han. 

Må treffe riktig målgruppe

Rasmussen har sammen med flere forskere fulgt eldre brukere av Komp. I en nylig publisert studie var alle brukerne tilårskomne kreftpasienter. Blant disse brukerne var det mange hjertevarmende historier der teknologien har fungert strålende, men og eksempler der teknologien ikke har truffet så godt. 

– Noen brukere har ikke kompetanse til å bruke annen teknologi og opplever dette som midt i blinken. Andre brukere syntes dette blir for enkelt. Og så har du en tredje gruppe som ønsker mer medbestemmelse enn hva teknologien gir dem, selv om de neppe hadde mestret en mer komplisert løsning, sier Rasmussen. 

Komp er utformet slik at den eldre Komp-brukeren blir en passiv mottaker av det som sendes til skjermen. Det er de som sender inn innhold fra sin smarttelefon som er aktive. 

– Det er familien som sender innhold til Komp-en hjemme hos den eldre brukeren som må gjøre noe, men det er også bare de som kan gjøre noe, sier han. 

Portrettbilde av Erik Børve Rasmussen.

Erik Børve Rasmussen har sammen med tre andre forskere snakket med brukere av «Komp». Foto: Sonja Balci

Komp-skjermen har bare én knapp og kan dermed kun skrus av og på. Når den er på kan familien starte videosamtaler med personen med Komp-en, når den er av kan du ikke ringe til den eller få vist innhold på den. 

– Du får opp bilder på skjermen fra familien og det er avsenderne som bestemmer hvor lenge disse bildene skal ligge der, sier Rasmussen. 

Teknologien for brukerne av Komp-skjermen er med andre ord veldig enkel.

– Og det er gjort med vilje. Det er et tenkt segment med brukere en skal treffe her og ikke alle de andre, sier Rasmussen.  

Tester på sykehjem

No Isolation har i samarbeid med Sykehjemsetaten og OsloMet fått støtte av Forskningsrådet til å teste Komp på kommunale langtidshjem i Oslo. Dette prosjektet varer ut 2021. 

– Vi tester 340 Komp i hjemmene nå og foreløpig er det veldig fine resultater. Vi ser også at de eldre veldig ofte har mye mer å snakke om med de ansatte på sykehjemmet, forteller Anna Holm Heide.

Prosjektet ble utviklet som respons på den pågående pandemien, for å sikre enkel og trygg pårørendekontakt. I perioder med strenge regler for besøk i på sykehjem, har slik teknologi vært gull verdt. 

– Beboerne viser frem bilder de får tilsendt til personalet, forteller om barnebarna og det som kommer opp. De får mer innholdsrike samtaler med personalet i tillegg til kontakten med familien, sier Holm Heide.

Nylig har No Isolation, Oslo kommune og OsloMet også fått midler av forskningsrådet til et nytt prosjekt som skal finne ut om eldre kan og vil bo hjemme lengre med sosial teknologi som Komp i hus. 

Referanse

Erik Børve Rasmussen, Clemet Askheim, Bjarne Oppedal og Marit HaldarVarm (2021): Teknologi mot ensomhet blant eldre. En skriptanalyse av kommunikasjonsløsningen Komp (idunn.no).

Kontakt

Laster inn ...

Relatert forskning

Et illustrasjonsbilde av en kvinne som holder et glass med vann og en pille i hånda.
Bruk av smertestillende kan være et signal om at ungdom sliter psykisk

Ungdom med angst og depresjon bruker reseptfrie smertestillende medisiner langt oftere enn andre unge, viser en ny studie.

Ung gutt sitter med hodet i fanget under et bord.
Norge endrer praksis etter barnevernsdommer

Norsk barnevernpraksis er endret etter dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), ifølge ny rapport.

Illustrasjonsbilde av familie på tre rundt kjøkkenbordet, der mor sitter i front foran pcen.
Barnefamilienes hverdag: Mødrene gjør mest og er mest stresset

Ny rapport gir innblikk i barnefamiliers hverdagsliv i Norge.

Oljearbeider Idar Martin Herland står ute på en oljerigg. Foto: Idar Martin Herland.
Oljearbeidere skeptiske til "grønt skifte"

Oljearbeidere er ikke likegyldige til klimaendringer, men "det grønne skiftet" fremstår lite konkret, viser forskning.

Publisert: 14.12.2021
Sist oppdatert: 03.01.2022
Tekst: Pål Arne Kvalnes
Foto: Estera Johnsrud