Person i laboratorium som ser i forstørrelsesglass på molekyler.

Omikk-teknologi

Forskere og forskningsgrupper på OsloMet benytter ulike omics-teknologier til å studere livets molekyler, hvordan deres variasjon påvirker deres funksjon, hvordan de dannes og hvordan de brytes ned.

Omics metoder er karakterisert ved at de gir informasjon om alle molekyler i ett enkelt eksperiment, noe som tillater at man kan studere ikke bare hvert enkelt molekyl, men også hvordan de interagerer med hverandre.

Slike tilnærminger gir komplette molekylære profiler som i dag anerkjennes som essensielle for å forstå helse og sykdom med høyest mulig oppløsning.

Omics forskernettverk på OsloMet utvikler og benytter ulike omics-teknologier som ligger helt i forskningsfronten, er interdisiplinær og knytter OsloMet sammen med institusjoner i nasjonale og internasjonale nettverk.

Helse og sykdom forstås i dag ofte fra et enkelt molekylært perspektiv. Omics nettverket tilbyr verktøy og vitenskapelige strategier for å undersøke helse og sykdom på en integrert og tidvis svært kompleks måte.

Vi benytter avansert bioinformatikk og maskinlæring for å analysere store datamengder med hensikt å gi ny innsikt i fundamentale biologiske prosesser så vel som mekanismer som fører til patofysiologiske tilstander.

Forskere på OsloMet samarbeider med sykehus, andre universiteter og instituttsektoren, og ønsker å aktivt bistå med utvikling og implementering av nye helseforskningsprosjekter.

Ansatte

Laster inn ...
Publisert: 29.03.23 | OsloMet