English version

Omikk-teknologi

Person i laboratorium som ser i forstørrelsesglass på molekyler.

Omikk (omics på engelsk) metoder er karakterisert ved at de gir informasjon om alle molekyler i ett enkelt eksperiment, noe som tillater at man kan studere ikke bare hvert enkelt molekyl, men også hvordan de interagerer med hverandre.

Slike tilnærminger gir komplette molekylære profiler som i dag anerkjennes som essensielle for å forstå helse og sykdom med høyest mulig oppløsning.

Omikk-forskernettverk på OsloMet utvikler og benytter ulike omikk-teknologier som ligger helt i forskningsfronten, er interdisiplinær og knytter OsloMet sammen med institusjoner i nasjonale og internasjonale nettverk.

Helse og sykdom forstås i dag ofte fra et enkelt molekylært perspektiv. Omikk-nettverket tilbyr verktøy og vitenskapelige strategier for å undersøke helse og sykdom på en integrert og tidvis svært kompleks måte.

Vi benytter avansert bioinformatikk og maskinlæring for å analysere store datamengder med hensikt å gi ny innsikt i fundamentale biologiske prosesser så vel som mekanismer som fører til patofysiologiske tilstander.

Forskere på OsloMet samarbeider med sykehus, andre universiteter og instituttsektoren, og ønsker å aktivt bistå med utvikling og implementering av nye helseforskningsprosjekter.

  • Omikk-forskernettverk på OsloMet

      Laster inn ...