English version

Kontakt Intelligent helse

Samarbeid med Intelligent helse om nye løsninger for helsesektoren. Her finner du informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med oss.

Intelligent helse har som mål å fremme bedre helse med bedre teknologi. Vi samarbeider gjerne om å etablere tverrfaglige og tverrsektorielle møteplasser og er partnere i utvikling og gjennomføring av forsknings- og innovasjonsprosjekter. Kontakt oss for å komme i gang med samarbeid.

 • Ledelse

  Laster inn ...
 • Team

  Laster inn ...
 • Ressursgruppe

  Laster inn ...

Om intelligent helse

 • Intelligent helse

  Vi skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.