Om intelligent helse

Kvinne står i skogen og får sollys i ansiktet

Samarbeid på tvers av OsloMet

Intelligent helse er et samarbeid mellom Fakultet for helsevitenskap (HV) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Hva er Intelligent helse?

Intelligent helse er et samlebegrep som brukes i forbindelse med utdanning, forskning og innovasjon som fokuserer på helse og teknologi.

Intelligent helse ved OsloMet

Intelligent helse er en strategisk satsning ved OsloMet som har som mål å styrke utdanning, forskning og innovasjon på helse og teknologi. Intelligent helse skal, ved hjelp av teknologi, bidra med kunnskap og løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

Som landets største leverandør av helsepersonell, og med et stort og anerkjent teknologi- og designmiljø, er OsloMet i posisjon til å være en sterk drivkraft for utdanning, forskning og innovasjon på helse og teknologi. 

Ledelse

Laster inn ...

Team

Laster inn ...

Ressursgruppe

Laster inn ...

 

Jente som bruker teknologi-briller og ser på teknologi modell, i et lyst rom.
Fokusområder

Intelligent helse skal bidra til å løse utfordringene samfunnet står overfor innen helse.

Publisert: 08.05.23 | OsloMet