English version

Om Intelligent helse

Samarbeid på tvers av OsloMet

Intelligent helse er et samarbeid mellom Fakultet for helsevitenskap (HV) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Hva er Intelligent helse?

Intelligent helse er et samlebegrep som brukes i forbindelse med utdanning, forskning og innovasjon som fokuserer på helse og teknologi.

Intelligent helse ved OsloMet

Intelligent helse er en strategisk satsning ved OsloMet som har som mål å styrke utdanning, forskning og innovasjon på helse og teknologi. Intelligent helse skal, ved hjelp av teknologi, bidra med kunnskap og løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

Som landets største leverandør av helsepersonell, og med et stort og anerkjent teknologi- og designmiljø, er OsloMet i posisjon til å være en sterk drivkraft for utdanning, forskning og innovasjon på helse og teknologi. 

Kontakt Intelligent helse.

Intelligent helses strategi

Intelligent helses strategi inneholder store ambisjoner som skal bidra til løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

 • Visjon

  Bedre helse med bedre teknologi!

 • Misjon

  Intelligent helse skal bidra med kunnskap og løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom med fokus på teknologisk utvikling og implementering.

 • Hovedmål

  1. Styrke forsknings- og innovasjonsmiljø innen helse og teknologi
  2. Videreutvikle samarbeid med privat og offentlig sektor for å fremme produkt- og tjenesteinnovasjon innen helse og teknologi
  3. Bidra til ledende utdanninger som møter bruker- og tjenestebehov innen helse og teknologi

  Disse skal vi oppnå ved hjelp av teknologi, kliniske studier og persontilpassede løsninger. Vi skal legge til rette for bedre helse for hele befolkningen gjennom forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Intelligent helses fokusområde

Intelligent helse-satsinga på OsloMet skal bidra til å løysa utfordringane samfunnet står overfor innan helse.

Jente som bruker teknologi-briller og ser på ein teknologi modell, i eit lyst rom.
Publisert: 08.05.2023 |