Urbane hav

Bildet viser Barcode med bygninger i sjøkanten i Bjørvika, med sjøvann fra Oslofjorden i forgrunnen. Det er byggeaktivitet. Himmelen har mørke skyer, men litt sollys bakfra lyser opp.

Det pågår flere spennende prosjekter innen temaet urbane hav, som forskningsprosjektet OASYS (2018-2022). 

– Vi har for lite innsikt i hva som skjer i havet, sier Alex Alcocer, professor ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet, og prosjektleder for OASYS. 

Alcocer har en doktorgrad i undervannsrobotikk, og ønsker å utvikle hjelpemidler som gjør det lettere å se hva som skjer i havet. 

Prosjektet har jobbet med løsninger for å innhente miljødata fra havområder, som ofte krever svært store kostnader til fartøy og tilhørende mannskap. 

Forskningen fokuserer mye på bærekraft i kombinasjon med byutvikling og klimatilpasning, i tråd med FNs bærekraftsmål. 

Urbane hav, eller ”Urban Ocean”, er et strategisk forskningsområde Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) på OsloMet. 

Dette innebærer teknologiutvikling, testing og tverrfaglige samarbeidsprosjekter i urbane havområder, som for eksempel Oslofjorden.

Undervannsroboter

En substitutt til dette har blitt autonome undervannsroboter. 

Robotene, også kalt miniatyr undervannsglidere, undersøker og kartlegger havet ved å samle inn miljødata på en billigere og mer effektiv måte. 

Ved hjelp fra droner og selvgående overflatefartøyer, kan dette gjøres uten mennesker, og det blir en mer miljøvennlig og effektiv løsning. 

I tillegg kan autonome (selvgående) systemer og kunstig intelligens samordne og gi mer nøyaktige data raskere, for eksempel når de skal kartlegge og avdekke forurensning i de urbane havene.

Ubemannet overflatefartøy

Videre i OASYS-prosjektet utarbeides det også en prototype av et ubemannet overflatefartøy eller såkalt ”Unmanned Surface Vehicle” (USV). 

Disse drives av bølge- og solenergi, som minimerer kostnader ved innsamling av havdata, på en bærekraftig måte. 

Fartøyet kan styres ved hjelp av radiofrekvens og satellittkommunikasjon, og kan brukes i vanntilstandsovervåkning ved at den måler parametere som oppløst oksygen, saltinnhold, temperatur og PH. 

Publikum får mer innsyn

OsloMet ønsker nå mer åpenhet og involvering fra publikum i forskningsprosjektene for urbane hav og bærekraft framover.

Fakultet for teknologi, kunst og design sin forskningsstrategi for 2020-2024 har store ambisjoner for dette temaområdet, og vil gjerne synliggjøre forskningen og prosjektene.

Møter publikum på Filipstad 

Fakultetet har tatt tak i dette, og OsloMet leier nå et bygg på Filipstadkaia som huser Oceanlab – havlaboratoriet, som skal fylles med aktiviteter knyttet til urbane hav-satsningen. 

Forskningsprosjekter

  • OASYS-prosjektet

    OASYS-prosjektet (uni.oslomet.no) vil utvikle og demonstrere et innovativt helautomatisert Ocean-Air-koordinert robotsystem som har potensial til drastisk å redusere kostnadene ved observasjon og overvåking av havet.

Kontakt

Laster inn ...

Aktuelle forskningsnyheter

Bildet viser Barcode med bygninger i sjøkanten i Bjørvika, med sjøvann fra Oslofjorden i forgrunnen. Det er byggeaktivitet. Himmelen har mørke skyer, men litt sollys bakfra lyser opp.
Forskning på det bynære havet

Urbane hav handler om å se hav og vannressurser i sammenheng med det urbane bylivet og byutviklingen.