Kunstnerisk forskning

Digital forestilling med røde og lilla scenetepper og noen personer som står på scenen.

Det er en pågående diskusjon rundt bruk av begrepene kunstnerisk forskning (KF) og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). Vi ved OsloMet, Institutt for estetiske fag, bruker begrepet kunstnerisk forskning som tilsvarer begrepet som brukes internasjonalt, Artistic Research. Begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid er den offisielle norske betegnelsen som dekker samme praksis og metoder.  

Kunstnerisk forskning undersøker samfunnsaktuelle temaer gjennom kunstnerisk praksis og utøves ofte i tverrfaglige samarbeid.

Kunstnerisk forskning formidles i dag ikke bare gjennom re-presentasjon, men er også innenfor et performativt paradigme ‘ikke representativ’ forskning, som betyr at forskningen forstås som en skapende praksis som produserer noe som ikke var der før.

Kunstnerisk forskning er forskning og formidling samtidig, med basis i prosesstenkning.

Kunstnerisk forskning søker å utvikle metoder for sitt felt og dele kunnskap.

Det foregår en debatt internasjonalt om kunstnerisk forskning. En slik debatt kjennetegnes av nye kunnskapsparadigmer som bryter fram (Kuhn, 1970).

Svarte gardiner som henger i et hvitt rom.

Skumringsapparat, 2016, på Galleri SOFT. Av Mikkel Wettre, Produktdesign, TKD, OsloMet.

Kunstnerisk forskning ved OsloMet har som mål å utvikle både mindre og større forskningsprosjekter i samarbeid mellom ulike estetiske fag og andre forskningsdisipliner.

De ulike prosjektene vil ha som mål å deles gjennom utstillinger, forestillinger og andre kunstbaserte fremstillingsformer, og også artikler i relevante tidsskrift og eksposisjoner som på Research Catalogue (RC), en internasjonal digital plattform for kunstnerisk forskning.

På OsloMet er mange utøvende forskere innen kunstnerisk forskning opptatt av relasjonen mellom teori og praksis, hvor begge påvirker hverandre gjensidig.

Presentasjon av kunstneriske arbeid på relevante arenaer som utstillinger og forestillinger står like sentralt som språkliggjøring av erfaringer gjennom artikler og andre faglige presentasjoner.

Kunstnerisk forskning har blitt mer aktualisert internasjonalt gjennom Horizon Europes nye satsing på kultur, kreativitet og et inkluderende samfunn (ec.europa.eu)

Det er stort behov for kunstnerisk forskning i høyere utdanning.

Den rommer en bredde av undersøkende og reflekterende praksiser, metoder og begreper som i lovdata er forankret i fagområdene utøvende og skapende musikk, teater, opera, ballett, kunst, kunsthåndverk og design, litteratur (skriveverksted), arkitektur, film og fjernsyn, og fag i lærerutdanningene: dans, drama/teater, musikk, formgiving, kunst og håndverk.

OsloMet har underskrevet den internasjonale Dora Declaration (sfdora.org). Denne kritiserer en alt for ensidig bruk av tellekantsystemet i sammenheng med akademisk karriereløp.

Tellekantsystemet for vitenskapelig publisering har ikke en tilsvarende ordning for registrering og merittering av kunstnerisk forskning, og dermed skapes et kunstig skille.

Ved å underskrive deklarasjonen skal OsloMet arbeide mot bredere og mere helhetlige vurderinger, som peker mot en utjevning mellom hvordan vitenskapelig forskning og kunstnerisk forskning vurderes og vektes.

Forskningsprosjekter

 • FeLT

  FeLT- Futures of Living Technologies

  Forskningsprosjektet FeLT - Futures of Living Technologies, er motivert av relasjoner og interaksjon mellom mennesker, levende organismer og maskiner, forbindelser på grensen til hva vi kan oppfatte som det levende i dag.

 • CONTRA

  CONTRA

  CONTRA utforsker hvordan institusjonalisering av produktiv konflikt kan øke transformasjonskapasiteten som trengs i overgangen til mer bærekraftige byer.

 • CraftHub

  Sammen med partnere i åtte europeiske land har OsloMet og Institutt for produktdesign og Institutt for estetiske fag blitt partner i EU-prosjektet CraftHub. Prosjektet er en del av EUs satsing på store samarbeidsprosjekter innenfor de kreative fagene i programmet Creative Europe Culture / Kreativt Europa.

  CraftHub

Kontaktpersoner

  Laster inn ...
  Tre porselensfat med bilder av boreplattformen Ocean Viking.
  EU-millioner til forskning på håndverk

  OsloMet har blitt partner i et EU-prosjekt som skal samle og utveksle håndverk og kreativ bruk av ny teknologi i en database på nett.

  Teatergruppe
  Teaterforeleser med strålende kritikker av ny forestilling

  Niels Peter Underland, dosent på Institutt for estetiske fag har regissert forestillingen «Reven, grisungen og konglesugeren» av Bjørn Rørvik på Teater Ibsen.