Kunstnerisk forskning

Det er et sterkt behov for å øke fokus på kunstnerisk forskning i høyere utdanning. Dette feltet dekker en bredde av praksiser, metoder og begreper som inkluderer musikk, teater, opera, ballett, kunst, kunsthåndverk, design, litteratur, arkitektur, film, TV og lærerutdanning. Kunstnerisk utviklingsarbeid i disse utøvende fagene er forankret i norsk lovgivning.

Internasjonalt blir kunstnerisk forskning stadig mer aktualisert. Dette skyldes blant annet Horizon Europes nye satsing på kultur, kreativitet og et inkluderende samfunn (ec.europa.eu), samt programmet New European Bauhaus (NEB) (new-european-bauhaus.europa.eu). EU ser nå i større grad behovet for å bygge broer mellom vitenskap, teknologi, kunst og kultur. Grønn kultur og digitale løsninger kan være nøkkelen til å løse komplekse samfunnsproblemer gjennom samarbeid. New European Bauhaus legger derfor vekt på følgende verdier:

OsloMet støtter dette initiativet og har signert den internasjonale Dora Declaration (sfdora.org). Denne peker mot en utjevning mellom hvordan vitenskapelig forskning og kunstnerisk forskning vurderes og vektes.

Kunstnerisk forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid utforsker aktuelle samfunnstemaer gjennom kunstnerisk praksis, ofte i tverrfaglig samarbeid. Dette gjøres i samspill med det strategiske prosjektet OsloMet Visningsarenaer, som bygger videre på Strategi 2024. Her står synliggjøring av den faglige aktiviteten og produksjonen ved OsloMet sentralt.

Kunstnerisk forskning formidles innenfor et performativt paradigme, som betyr at forskningen forstås som en skapende praksis. Dette kan inkludere både en sosial og kreativ prosess, samt fysiske utforminger av kunst og design. For flere fagmiljøer ved OsloMet er dette sentralt, da de har behov for mer synliggjøring. Dette inkluderer å vise fram det som allerede eksisterer av kunstnerisk utviklingsarbeid, samt å løfte fram og synliggjøre OsloMets forskningsresultater.

Gjennom dette tverrfaglige samarbeidet utvikles innovasjon og fremragende forskning innen ulike felt. Kunstnerisk utviklingsarbeid på campus deler kunnskap, det synliggjør og formidler universitetets identitet, kultur og aktivitet.

Arbeid i steingods og porselen.

“Well of time” av Kristin Andreassen. Arbeid i steingods og porselen. Antatt på “The Spirit of Ceramics”, Jingdezhen International Ceramic Arts Biennale, China 2021-22. Innkjøpt av Jingdezhen Ceramic University Museum. På vandreutstilling i Kina 2022 – 2024.

Svarte gardiner som henger i et hvitt rom.

Skumringsapparat, 2016, på Galleri SOFT. Av Mikkel Wettre, Produktdesign, TKD, OsloMet.

Bilde fra prøvene til forestillingen Omsorg.

Bilde fra prøvene til forestillingen "Omsorg - fortellinger om ubehag, ensomhet og en elefant". Et kollektivt utviklingsarbeid av koreograf/regissør Anne Bryhn, fortellerkunstner Mimesis Heidi Dahlsveen og tekstilkunstner Randi Veiteberg Kvellestad. Foto: Heidi Dahlsveen

Forskningsprosjekter

 • FeLT

  FeLT- Futures of Living Technologies

  Forskningsprosjektet FeLT - Futures of Living Technologies, er motivert av relasjoner og interaksjon mellom mennesker, levende organismer og maskiner, forbindelser på grensen til hva vi kan oppfatte som det levende i dag.

 • CONTRA

  CONTRA

  CONTRA utforsker hvordan institusjonalisering av produktiv konflikt kan øke transformasjonskapasiteten som trengs i overgangen til mer bærekraftige byer.

 • CraftHub

  Sammen med partnere i åtte europeiske land har OsloMet og Institutt for produktdesign og Institutt for estetiske fag blitt partner i EU-prosjektet CraftHub. Prosjektet er en del av EUs satsing på store samarbeidsprosjekter innenfor de kreative fagene i programmet Creative Europe Culture / Kreativt Europa.

  CraftHub

Filmer om kunstnerisk forskning

Kontaktpersoner

Laster inn ...
Student som jobber med keramikk på et verksted
Å skape krever mot

Motstand og hindringer må til for å få til noe kreativt, ifølge professor og kunstner Arild Berg ved OsloMet.

Student tegner med blyant på tegneverkstedet på OsloMet.
Du må lære å feile for å bli kreativ

Frykt for å mislykkes og for høye forventninger blokkerer det kreative arbeidet.

Tre porselensfat med bilder av boreplattformen Ocean Viking.
EU-millioner til forskning på håndverk

OsloMet har blitt partner i et EU-prosjekt som skal samle og utveksle håndverk og kreativ bruk av ny teknologi i en database på nett.

Teatergruppe
Teaterforeleser med strålende kritikker av ny forestilling

Niels Peter Underland, dosent på Institutt for estetiske fag har regissert forestillingen «Reven, grisungen og konglesugeren» av Bjørn Rørvik på Teater Ibsen.