Filmer om kunstnerisk forskning

Hildegunn Solbø

"– Mitt kunstneriske utviklingsarbeid er forskning og formidling samtidig.

Jeg undersøker temaer og teknikker gjennom formidling og kunstnerisk praksis, med mål om å utvikle nye metoder for feltet, og dele dette gjennom utstillinger, og andre kunstbaserte fremstillingsformer."

Førstelektor Hildegunn Solbø

Anne Bryhn, Heidi Dahlsveen, Randi Veiteberg

Tre kunstnere, tre førstelektorer, innen tre ulike kunstfelt utforsker kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom utvidet kunstnerisk dialog.

Prosjektet undersøker temaene ensomhet og omsorg, gjennom biografiske, autobiografiske og tradisjonelle (norrøne) fortellinger, og ved bruk av kunstneriske metoder hvor målet og utkommet er en fortellerforestilling for voksne: Omsorg – fortellinger om ubehag, ensomhet og en elefant.

Niels Peter Underland

Om å forske gjennom kunsten.
Dosent Niels Peter Underland ved OsloMet forteller om sitt arbeid med drama og teater.

 

Gunild Vatn

"– I mitt kunstneriske utviklingsarbeid utforskes vår kulturelle og materielle historie igjennom ulike kunstuttrykk i porselen. Jeg er opptatt av kunstens rolle i samfunnet og formidler mitt arbeid igjennom utstillinger, artikler og undervisning. Denne vekslingen i uttrykksformer er vesentlig for mitt arbeid som kunstner, forsker og formidler."

Førsteamanuensis Gunhild Vatn

Publisert: 13.03.23 | Hilde Kringeland