English version

Doktorgradsutvalget ved TKD

Doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) skal bidra til å utvikle fakultetets forskerutdanning.

Utvalget skal

Utvalget kan selv initiere utredninger på områder det finner nødvendig.

Doktorgradsutvalgets oppgaver

Utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet fra dekanen til å

Utvalget skal gi innspill og råd til dekanen om

Medlemmer

Fakultetets doktorgradsutvalg er sammensatt som beskrevet under.

Leder av utvalget

UF-medlemmer

Ph.d.-kandidater

Eksternt faglig medlem

Andreas Brekke, forskningsleder, Norsus, varamedlem: Ola Jensrud, sjefsforsker, Sintef Manufacturing AS

Administrativt medlem

Jostein Kandal Sundet, seksjonssjef for forskning og utvikling, varamedlem: Jørund Støre Bergrem, seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering

Observatører

Møtedatoer, saksdokumenter og frister

Se møtedatoer, møtereferater og saksdokumenter i OpenGov (opengov.360online.com).

Frist for å sende inn saker er alltid 14 dager før selve møtedatoen.

Sekretariat

FoU-administrasjonen ved fakultetet er utvalgets sekretariat, og skal i samarbeid med prodekan for FoU forberede og gi tilrådning i sakene som legges fram for utvalget.

Sekretær for utvalget

Laster inn ...