English version

Doktorgradsutvalget ved TKD

Doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) skal bidra til å utvikle fakultetets forskerutdanning.

Utvalget skal

Utvalget kan selv initiere utredninger på områder det finner nødvendig.

Doktorgradsutvalgets oppgaver

Utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet fra dekanen til å

Utvalget skal gi innspill og råd til dekanen om

Medlemmer

Fakultetets doktorgradsutvalg er sammensatt som beskrevet under.

Leder av utvalget

Prodekan for FoU, Vahid Hassani

UF-representanter

Stipendiatrepresentant

Stipendiat Kristine Heiney, Institutt for informasjonsteknologi, vara er Andres Felipe Ocampo Palacio

Ekstern faglig representant

Sjefsforsker og professor Ola Jensrud, SINTEF og NTNU, vara, forskningsdirektør Tomas Nordlander, IFE (ife.no)

Administrativ representant

Seksjonssjef for forskning og utvikling, Jostein Kandal Sundet, vara, seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering, Jørund Støre Bergrem

Sekretær for utvalget

Hege Handberg, seniorrådgiver, Seksjon for forskning og utvikling

Ved behov supplerer dekanen utvalget i perioden.

Observatør

Siri Fagernes, programleder

Møtedatoer og frister

Møtedatoer, saksdokumenter og frister

Se møtedatoer, møtereferater og saksdokumenter i OpenGov (opengov.360online.com).

Frist for å sende inn saker er alltid 14 dager før selve møtedatoen.

Sekretariat

FoU-administrasjonen ved fakultetet er utvalgets sekretariat, og skal i samarbeid med prodekan for FoU forberede og gi tilrådning i sakene som legges fram for utvalget.