English version

Doktorgradsutvalget ved TKD

Doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) skal bidra til å utvikle fakultetets forskerutdanning.

Utvalget skal

Utvalget kan selv initiere utredninger på områder det finner nødvendig.

Doktorgradsutvalgets oppgaver

Utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet fra dekanen til å

Utvalget skal gi innspill og råd til dekanen om

Medlemmer

Fakultetets doktorgradsutvalg er sammensatt som beskrevet under.

Leder av utvalget

Prodekan FoU, Laila Fauske
Varamedlem for leder i utvalg: Prodekan utdanning, Marius Lysebo

UF-representanter

Ph.d.-kandidater

Ekstern faglig representant

Utvalgsmedlem: Ola Jensrud (Sjefsforsker, Sintef Manufacturing AS)
Varamedlem i utvalg: Tomas Nordlander (Divisjonsdirektør, IFE)

Administrativ representant

Utvalgsmedlem: Jostein Kandal Sundet (Seksjonssjef for forskning og utvikling)
Varamedlem i utvalg: Jørund Støre Bergrem (Seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering)

Sekretær for utvalget

Hege Handberg, seniorrådgiver, Seksjon for forskning og utvikling

Observatør

Siri Fagernes (førsteamanuensis, programleder PENG)
Astrid Skjerven (professor, rådgiver, ph.d. i innovasjon for bærekraft)
Jon Samseth (professor, ph.d. i innovasjon for bærekraft)

Møtedatoer, saksdokumenter og frister

Se møtedatoer, møtereferater og saksdokumenter i OpenGov (opengov.360online.com).

Frist for å sende inn saker er alltid 14 dager før selve møtedatoen.

Sekretariat

FoU-administrasjonen ved fakultetet er utvalgets sekretariat, og skal i samarbeid med prodekan for FoU forberede og gi tilrådning i sakene som legges fram for utvalget.