Kunstig intelligens

Tre stykker foran en datamaskin

Kunstig intelligens (AI) er teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. 

Kunstig intelligens er essensiell for fremtidens utdanning, forskning og profesjoner, og danner grunnlaget for mye av forskningen ved Fakultet for teknologi, kunst og design og på OsloMet. 

Kunstig intelligens defineres bredt og inkluderende, og dekker mange fagområder.

Vår forskning er basert på et bredt spekter av metoder innen AI, og dekker grunnforskning inkludert Quantum Computing, og anvendt forskning. 

Dette forskningstemaet utvikles fra AI-Laboratoriet ved OsloMet som er basert på et samarbeid med SimulaMet.

Nordic Centre for Sustainable and Trustworthy Artificial Intelligence Research (NordSTAR) er et senter for fremragende forskning som har som mål å etablere et nytt paradigme i forskningen på bærekraftig og pålitelig kunstig intelligens.

Forskningsprosjekter

 • Hybrid Deep Learning Cellular Automata Reservoir (DeepCA)

  Et langsiktig prosjekt som søker å integrere biologisk og kunstig intelligens. DeepCA har som mål å skape et teoretisk og eksperimentelt grunnlag for et hybrid dyplæringsparadigme basert på "cellular automata" og biologiske nevrale nettverk.

 • Green Revisited: Encountering Emerging Naturecultures (GREEN)

  Green Revisited har som hovedmål å utvikle en europeisk plattform som skal bidra til å forme og popularisere et fremvoksende "naturkultur"-paradigme via kunsten

 • Self-Organizing Computational substRATES (SOCRATES)

  Et langsiktig prosjekt med mål om å gjøre effektive og kraftige dataanalyser tilgjengelig overalt, fra den enkleste sensornoden til den mest komplekse superdatamaskinen.

 • AI Mind

  Prosjektet har som mål å redusere utfordringene ved demens med å utvikle nye diagnostiserende verktøy ved hjelp av kunstig intelligens og forbedre effektiviteten i helsesystemet.

Kontaktpersoner

  Laster inn ...

  Aktuelle forskningsnyheter

  Bilde av bygning på Pilestredet campus, med grønn klatreplante på veggen, rundt vindu og blå himmel med lette skyer i bakgrunnen.
  Kunstig intelligens-forskning blir fremragende forskningsmiljø

  Nordic Center for Sustainable and Trustworthy AI Research (NordSTAR) er ett av fem forskningsmiljøer på OsloMet som nylig har fått status som fremragende forskningsmiljø av særlig høy kvalitet.

  Illustrasjonsbilde av kunstig intelligens. Bildet viser en lærer som viser fram en robot til en gruppe elever. Dette skaper entusiasme, og stemningen er god.
  Dette bør du vite om kunstig intelligens

  Kunstig intelligens blir stadig viktigere i hverdagen til de aller fleste. Men vet du egentlig hva kunstig intelligens er, og hva det kan brukes til?

  Bilde av tre smilende unge menesker ved et bord i samarbeid om en kreativ oppgave.
  Slik kan biologien inspirere kunstig intelligens

  Mennesker løser oppgaver med lite energi, kunstig intelligens bruker mye strøm. Kan kunstig intelligens lære av biologien?