Bevegelsesanalyselaboratoriet

Her er det mulig å gjennomføre et stort utvalg av analyser og undersøkelser i krysningsfeltet mellom helsefag og teknologi.

Laboratoriet som FoU-arena

Laboratoriet er topp moderne både i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er et felles møtepunkt mellom teknologi- og helsefag. Tilbudet er unikt og nyskapende i tverrfaglig forskning.

Her kan vi gjøre undersøkelser innenfor biomekanikk, bevegelses- og aktivitetsanalyse, kardiovaskulær fysiologi, energiomsetning, non-invasiv sensorteknologi for monitorering av vitale parametre i vev, samt kraftutvikling og muskelaktivering.

Målet vårt er å bidra til å forene teknologi og terapeutiske tiltak i utviklingen av en moderne, kunnskapsbasert og tverrfaglig praksis innenfor både helse- og teknologifagene.

Laboratoriet er utviklet for å være en felles forsknings- og undervisningsarena for institutter ved Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design.

Laboratorieleder

Laster inn ...

Forskningsgruppe

Forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og medisinsk teknologi (KIM) er knyttet til laboratoriet.