Bevegelsesanalyselaboratoriet

Bevegelsesanalyselaboratoriet muliggjør et stort utvalg av analyser og undersøkelser innenfor biomekanikk, bevegelses- og aktivitetsanalyse, kardiovaskulær fysiologi, energiomsetning, non-invasiv sensorteknologi for monitorering av vitale parametre i vev, kraftutvikling og muskelaktivering.

Laboratoriet som FoU-arena

Bevegelsesanalyselaboratoriet er et teknisk topp moderne laboratorium både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Laboratoriet etablerer et felles møtepunkt mellom teknologi- og helsefag som er unikt og nyskapende i tverrfaglig profesjonsforskning, og som vil kunne bidra til å forene teknologi og terapeutiske tiltak i utviklingen av en moderne, kunnskapsbasert og tverrfaglig praksis innenfor både helse- og teknologifagene. Laboratoriet er utviklet for å være en felles forsknings- og undervisningsarena for fire institutter ved Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design:

Laboratorieleder

Laster inn ...

Forskningsgruppe

Forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og medisinsk teknologi (KIM) er knyttet til laboratoriet.