Bevegelsesanalyselaboratoriet

Bevegelsesanalyselaboratoriet muliggjør et stort utvalg av analyser og undersøkelser innenfor biomekanikk, bevegelses- og aktivitetsanalyse, kardiovaskulær fysiologi, energiomsetning, non-invasiv sensorteknologi for monitorering av vitale parametre i vev, kraftutvikling og muskelaktivering.

Laboratoriet som FoU-arena

Bevegelsesanalyselaboratoriet er et teknisk topp moderne laboratorium både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Laboratoriet etablerer et felles møtepunkt mellom teknologi- og helsefag som er unikt og nyskapende i tverrfaglig profesjonsforskning, og som vil kunne bidra til å forene teknologi og terapeutiske tiltak i utviklingen av en moderne, kunnskapsbasert og tverrfaglig praksis innenfor både helse- og teknologifagene. Laboratoriet er utviklet for å være en felles forsknings- og undervisningsarena for fire institutter ved Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design:

Forskningsgruppe

Forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og medisinsk teknologi (KIM) er knyttet til laboratoriet.

  • Kliniske intervensjoner og medisinsk teknologi

    Denne forskningsgruppen arbeider systematisk med å bygge en bro mellom teknologi og terapeutiske tiltak som kan bidra til utviklingen av en moderne, kunnskapsbasert og tverrfaglig praksis innenfor helse og teknologifagene ved OsloMet.

Blogg

Les mer om forskning, analyser og undersøkelser, kurs og omvisninger ved Bevegelsesanalyselaboratoriet på laboratoriets egen blogg.