English version

Institutt for produktdesign

Institutt for produktdesign tilbyr bachelor- og masterstudium i produktdesign, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter rundt design, designutdanning, kultur, bærekraft og estetikk. Instituttet holder til på Kjeller og er en av Norges største designutdanninger.

Instituttet i tall

Studenter
170

i 2020 (tall fra NSD)

Ansatte
25

årsverk i 2020 (tall fra NSD)

Bachelorprogram
1
Masterprogram
1

Ledelsen ved instituttet

 • Instituttledelsen

   Laster inn ...

  Verksteder og fasiliteter, hospitering og stipend

  • Verksteder og fasiliteter

  • Hospiteringsordning for tidligere studenter

   Verkstedshospitering

   Verkstedshospitering er et tilbud til tidligere studenter ved Institutt for produktdesign som ønsker å benytte skolens verksteder til design-, produktutvikling- eller forskningsprosjekter.

   Hospitering kan innvilges for ett semester av gangen. Hospiteringsplassen er gratis. Gjenytelser av annen karakter avtales for hver enkelt hospiteringsavtale.

   En ønsket virkning av hospiteringsavtalen er et åpent miljø og fremming av forskning i studiet. Vi håper på fruktbare samarbeid for både tidligere og nåværende studenter, og ser fram til å motta din søknad.

   Send e-post til universitetslektor Sigrid Haugen for mer informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema: shaugen@oslomet.no.

   Reglement

   1. Verkstedshospitering er et tilbud til tidligere studenter ved Institutt for produktdesign som ønsker å benytte skolens verksteder til design- produktutvikling- eller forskningsprosjekter, i en etableringsfase som designer. Be om søknadsskjema hos: shaugen@oslomet.no
   2. Hospitering innvilges for ett semester av gangen. Maksimalt antall hospiteringsperioder begrenses til 4. Verkstedene er forbeholdt studentene i studieårets travleste perioder, og hospitanter har da begrenset tilgang. Antall hospiteringsplasser pr semester vurderes opp mot kapasitet og andre forhold på verkstedene.
   3. Søknaden vurderes av soneansvarlige, instituttleder og alumnikoordinator, som står fritt til å innvilge etter skjønn.
   4. På grunn av at HMS-rutiner endres/oppdateres årlig og at maskinparken stadig fornyes, kan det ikke innvilges hospiteringsplass dersom det er for lenge siden søkeren var student ved instituttet.  Årsaken er at det ikke er kapasitet til å gi ytterligere HMS-opplæring til hospitanter. Dette blir vurdert av soneansvarlige for hver søknad.
   5. Ved innvilget plass skal hospitanten signere en avtale, og i et møte med verkstedkoordinator og eventuelt soneansvarlige bli informert om betingelser for bruk av verkstedet, detaljer rundt plass- maskin- og materialbruk, samt andre forhold som berører hospiteringen.
   6. Egne materialer, kjemikalier og utstyr kan ikke tas inn i verkstedene uten forhåndsgodkjenning fra soneansvarlige. Uttak fra instituttets materiallagre må i hvert enkelt tilfelle godkjennes på forhånd av soneansvarlige, men det er ingen garanti at materialuttak godkjennes. Lagringsplass for arbeider og materialer i hospiteringsperioden kan ikke garanteres, og må i hvert enkelt tilfelle avtales på forhånd med soneansvarlige.
   7. Hospitanten kan ikke forvente veiledning av instituttets tilsatte. Hospitantens plass- maskin- og materialbruk skal ikke gå ut over studentenes fasiliteter. Det forventes at hospitanten tar initiativ til jevnlig dialog med soneansvarlige.
   8. Hospiteringsavtalen kan når som helst sies opp av begge parter, hhv instituttet og hospitanten. Hospitanten skal straks melde fra dersom behovet for bruk av verkstedene bortfaller, slik at andre hospiteringssøkere kan få plass.
   9. Hospiteringsplassen tilbys mot gjenytelser som avtales individuelt for hver enkelt hospiteringsavtale. Gjenytelser kan bestå av eksempelvis forelesninger for studenter, assistanse i undervisning eller å være tilgjengelig som ressurs for studentene.
   10. Det forventes at hospitanten i det daglige er villig til å være tilgjengelig for spørsmål og vil dele kunnskap med studenter og ansatte som viser interesse. En ønsket virkning av hospiteringsavtalen er et åpent miljø og å fremme forskning i studiet.
   11. Ved slutten hospiteringsperioden bes hospitanten levere en enkel, illustrert rapport om erfaringene fra hospiteringsperioden, som fokuserer på hvordan hospiteringsplassen har bidratt til resultater i design‐ produktutvikling‐ eller forskningsprosjekt, samt noen tanker om hvordan prosjektet kan bidra til å fremme forskning ved instituttet. Rapporten skal kunne presenteres ved instituttet i slutten av hospiteringsperioden. Rapporten vil bli tatt med som vurderingsgrunnlag ved eventuell framtidig hospiteringssøknad.
   12. Brudd på reglementet kan medføre umiddelbar oppsigelse av avtalen.

   Reglement for hospitering på verksteder ved Institutt for produktdesign, Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), OsloMet. Revidert juni 2019.

  • Blakerstiftelsen

  Sosiale medier

  EU-millioner til forskning på håndverk

  OsloMet har blitt partner i et EU-prosjekt som skal samle og utveksle håndverk og kreativ bruk av ny teknologi i en database på nett.

  Tre porselensfat med bilder av boreplattformen Ocean Viking.
  Vaksinesenter som eksamen

  Bente Moen jobber som tjenestedesigner i Oslo kommune, bydel Nordre Aker. I januar fikk hun i oppdrag å bistå med opprettelsen av vaksinesenteret i bydelen. Med seg i arbeidet fikk hun 11 engasjerte produktdesignstudenter!

  En kvinnelig produktdesignstudent med munnbind, sitter bak et stort bord med kart over området rundt vaksinesenteret, masse notater og skrivesaker.
  Ny videreutdanning i praksisorientert systemisk design

  Lær å designe konsepter for og i komplekse sammenhenger!

  Vi ser bakhodet til en mannlig student som sitter foran en dataskjerm med detaljbilde av et giga map. I bakgrunnen ser vi en del av et giga map som er hengt opp på veggen.
  Skapte lysglimt i høstmørket

  Produktdesignstudenter fra OsloMet lot seg inspirere av fortid og fremtid da de fylte en av de største hallene på Fjellhamar bruk med lysinstallasjoner.

  Rektor Curt Rice tar selfie med studentene som holder hver sin blomsterbukett. Fra venstre rektor, Anders, Rita, Minchen, Fredric. I bakgrunnen litt av noen av lysinstallasjonen.e
  Omskaper operasjonshjelmer til effektivt smittevernsutstyr

  Mikael Omlid er til daglig ingeniør og veileder ved Institutt for produktdesign. De siste månedene har han også vært en del av et tverrfaglig team som har utviklet Eurodapter, en løsning som raskt kan oppgradere utstyr som allerede finnes på mange sykehus, til effektivt smittevernsutstyr.

  Bildet er delt i to. Del 1 viser Max Temmesfeld som demonstrerer operasjonshjelm med Eurodapter, fra siden. Del to viser operasjonshjelmen bakfra med Eurodapter montert.
  Lún stemning

  – Lys er et veldig spennende materiale som kan bli oversett, fordi man ikke oppfatter lys før det kommer i kontakt med et annet materiale, sier Anna Egan

  Portrett i sort-hvitt av Anna Egan. I bakgrunnen ser vi verkstedet.
  Poppy er Årets nykommer 2019

  For 11. året på rad ble norsk design hedret da Bo Bedres designpris 2019 gikk av stabelen. Poppy Lawman vant prisen «Årets nykommer 2019» og 100 000 kroner for sitt masterprosjekt på produktdesign.

  Bildet er delt i to. Første bilde viser sittemøbelet og to småmøbler i The Oooli series. Bilde to er et sort-hvitt portrett av Poppy Lawman
  Mikkels FoU-arbeid er Sandnes’ nye landemerke

  Det var høytidsstemning da ordføreren i Sandnes kommune avduket skulpturen «Til minne om skogen». Bak det nye landemerket står kunstner og professor Mikkel Wettre ved Institutt for produktdesign.

  Bildet er delt i to. Bilde en viser skulpturen Til minne om skogen utenfor rådhuset i Sandnes. Bildet to er den skålforemde skulpturen sett ovenfra.
  Ny instituttleiar på produktdesign

  Einar Stoltenberg er tilsett som ny instituttleiar på Institutt for produktdesign.

  Bilde av Einar Stoltenberg
  Vil løse samfunnsrelevante utfordringer med design

  Det var strålende stemning og fullt hus på åpningen av årets avgangsutstilling på produktdesign.

  Mange mennesker er samlet i Studenthallen for å se på utstillingen til produktdesignstudentene
  Først ute med det siste innen 3D-printing av metall

  Denne måneden flyttet Skandinavias eneste metallprinter av sitt slag inn på Institutt for produktdesign.

  Instituttleder Gunnar H. Gundersen står ved siden av den nye metallprinteren.
  Jette håper publikum ler av stolen Knut om femti år!

  Høsten 2018 ble tidenes opptur for produktdesigner Jette Graaner og stolen Knut.

  Portrettbilde av Jette Graaner hvor hun har på seg en løs skjorte, smiler og ser til venstre