English version

Forskning og utvikling ved produktdesign

Ansatte ved Institutt for produktdesign deltar i forskningsgrupper på prioriterte områder.

Forskningsprosjekter

Aktuelle saker

Om kompetanse og innovasjon i møtet mellom kunst, design og juss

I oktober var over 40 forskere samlet til flerfaglig seminar ved Institutt for produktdesign.

Seminardeltakere som mingler i et lokale der det står utstilt diverse objekter på små hvite pidestaller.
OsloMet etablerer doktorgrad i innovasjon for bærekraft

Universitetsstyret vedtok 15. september å etablere et nytt doktorgradsprogram i innovasjon for bærekraft.

Del av gul OsloMet-logo på en fargerik bygning på studiested Pilestredet.