English version

Forskning og utvikling

Ansatte ved Institutt for produktdesign deltar i forskningsgrupper på prioriterte områder.

Forskningsprosjekter

Om kompetanse og innovasjon i møtet mellom kunst, design og juss

I oktober var over 40 forskere samlet til flerfaglig seminar ved Institutt for produktdesign.

Seminardeltakere som mingler i et lokale der det står utstilt diverse objekter på små hvite pidestaller.
OsloMet etablerer doktorgrad i innovasjon for bærekraft

Universitetsstyret vedtok 15. september å etablere et nytt doktorgradsprogram i innovasjon for bærekraft.

Del av gul OsloMet-logo på en fargerik bygning på studiested Pilestredet.
Presenterte resultater fra fyrtårnprosjekt: Innovativ undervisning og spennende samarbeid

Imponerende resultater fra fyrtårnprosjektet "Didaktikk for teknologi, design og innovasjon" (2016-2021).

Studentene kaster en catchbox til hverandre.
EU-millioner til forskning på håndverk

OsloMet har blitt partner i et EU-prosjekt som skal samle og utveksle håndverk og kreativ bruk av ny teknologi i en database på nett.

Tre porselensfat med bilder av boreplattformen Ocean Viking.