Verksteder ved Institutt for produktdesign

Ved Institutt for produktdesign har vi store, flotte verksteder og en imponerende maskinpark. Og alle studentene har sin egen arbeidsplass. Hos oss kan du jobbe med svært mange ulike materialer. Du har også muligheten til å bruke ny teknologi som 3D-print i både metall, plast og keramikk, tekstilprint, laserkutting eller VR-rommet. Vi er en arena for idéskapning, utprøving og kreativitet – under kyndig veiledning.

Treverkstedet

Studenter og ansatte står samlet rundt maskiner og materialer i verkstedet

På treverkstedet finner du de nødvendige maskinene til grovbearbeiding av heltre og platematerialer.

Studentene får grundig opplæring slik at de kan benytte blant annet verkstedets justersager, høvler, båndsager, diverse pussemaskiner, bordfres og tredreiebenker.  

Polymere materialer

Ansatt ved instituttet som styrer en stor, grønn maskin

På instituttet kan du arbeide i polymere materialer. Mulighetene er mange, blant annet:

Metallverkstedet

Studenter jobber med sliping av metall med beskyttende masker

Metallverkstedet er satt opp for å dekke behovet for tradisjonell maskinering og platearbeid. På verkstedet har vi blant annet:

Digital Manufacturing Lab (DML)

Student sitter ved 3D-printer

På Digital Manufacturing Lab (DML) har vi fokus på å forberede studentene på den kommende teknologien de vil møte ute i arbeidslivet som produktdesignere.

DML har som mål å ha de nyeste teknologiene innen additiv produksjon representert på instituttet. I tillegg til mange typer 3D-printere for plast og metall har vi også laserskjærere, CNC-freser og CNC-styrte plasmakuttere.

DML er ikke ment å erstatte de analoge maskinene på verkstedene våre, men utvider mulighetene studentene har til å realisere fysiske prototyper. Dette gjør at vi hele tiden har mulighet til å følge det som skjer i designbransjen og la studentene våre designe komplekse og framtidsrettede produkter.

Verksted for plastiske materialer

Student jobber med sandpapir og pussemaskin

Verksted for plastiske materialer tilbyr fasiliteter for designprosjekter med keramiske og sementbaserte materialer, blant annet porselen og betong. Her kan studentene undersøke ulike teknikker og få hjelp til løsninger i forhold til materialvalg, bearbeiding og form.  

3D-printere for leirebaserte materialer

Studenter ser på en 3D-printer som printer en leirebasert modell

Instituttet har tre 3D-printere for leirebaserte materialer som anvendes i forsknings- og undervisningssammenheng. To er av merket Lutum og én av merket Wasp. 

Game Dynamics Lab

Studenter tester VR-briller og håndkontroller

Game Dynamics Lab er et sted der studenter og lærere kan analysere og teste ut spillmekanikk som en dimensjon i design. På denne laben utvikler studentene mange ulike spill for ulike anledninger, antall spillere og medium.

På laben kan du også teste ut og analysere eksisterende spill eller egenproduserte 3D-produkter eller -omgivelser, gjennom VR-briller og et eget VR-rom. I tillegg til dette er laben utstyrt med mobile briller for øyesporing (mobile eyetracker glasses). 

Tekstilplotter

Tekstiler med ulike farger og mønstre som henger samlet

På instituttet har vi en digital tekstilplotter som trykker på forhåndspreparerte tekstiler som silke, ull, bomull og bambus i ulike kvaliteter. Det trykkes med reaktive farger ut fra pdf, tiff eller lignende filer og tekstilene må etterbehandles ved dampfiksering før de er klare til bruk. Tekstilene kan brukes til bekledning, interiørprodukter og møbler.

Tekstilverkstedet

Student jobber med måling og klipping av ulike tekstiler

På tekstilverkstedet har vi symaskiner, strykebrett og et stort arbeidsbord tilgjengelig til arbeid og utvikling av prototyper av tekstile produkter innen møbel, interiør, sport og helserelaterte produkter. Tekstilverkstedet er også tilrettelagt for arbeid med lær, farging og preging samt niting.

Studentarbeidsplasser

Studenter jobber ved sine studentarbeidsplasser

På produktdesign har alle studenter sin egen arbeidsplass med tilgang til tekjøkken og liten lagringsplass. Studentarbeidsplassene er delt inn i såkalte baserom for hvert årstrinn både på bachelorprogrammet og på masterprogrammet. På den måten skapes det et godt sosialt og faglig miljø. På baserommene kan det også foregå undervisning.