English version

Produktdesign – design for kompleksitet

Masterprogram

I dette masterstudiet vil du bli utfordret til å ta rollen som prosjektleder, fasilitator og designer av utviklingsstrategier, tjenester, systemer og produkter. Ferdighetene, kunnskapen og innsikten du opparbeider deg i løpet av studiet er vel ansett både i offentlig sektor og i privat næringsliv og industri.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelor i produktdesign eller tilsvarende utdanning med fordypning i produktdesign og godkjent portfolio/motivasjonsbrev.

  Det er krav om minst karakter 4 i engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

  • En portfolio bestående av produkter/dokumentasjon og motivasjonsbrev. Portfolioen skal demonstrere ferdigheter innen visualisering og formutvikling i en kreativ designprosess, evnen til å definere og analysere et designproblem, generell kompetanse i bruk av designmetodikk og designtenking, samt evnen til å demonstrere ulike helhetlige designløsninger.
  • En bachelorgrad eller tilsvarende grad, inkludert en fordypning i emner, temaer eller emnegrupper som tilsvarer minst 80 studiepoeng (45 prosent av tre fullakademiske år) innen designområdet. Dette kan omfatte produktdesign, industriell design, servicedesign, interaksjonsdesign, møbler og interiørdesign, designorientert antropologi, universell design / inkluderende design, medisinsk design, helsedesign, spilldesign, materialkultur og eksperimentering, eller forbruk og forbrukeradferd.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning

  Poengberegning av søknader til master og videreutdanninger

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars: Ordinær søknadsfrist (15. desember om du er borger av land utenfor EU/EØS)
  • 15. mars: Frist for ettersending av portfolio og motivasjonsbrev

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: hovedopptak
  • 10. juli: søkere som avslutter bachelorgraden samme semester og suppleringsopptak.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6022

 • Hva lærer du?

  I et stadig mer komplekst og sammensatt samfunn trenger vi designmetoder som forstår og ser hvor det trengs innovative løsninger på utfordrende problemstillinger.

  Ved å ta master i produktdesign vil du få kunnskap og ferdigheter i å bruke designmetoder i store sammenhenger. Du vil kunne bruke utdannelsen din både i det private næringslivet og i offentlige sektor, både med tjenester og produkter.

  Etter endt utdannelse vil du ha mulighet til å delta i prosesser som håndterer store mengder data, sammenhenger og mennesker, som for eksempel i helse og sosialtjenester og sirkulær økonomi – for å tilrettelegge for en bærekraftig levemåte, i både lokalt og globalt perspektiv.

  Se film om produktdesign og fokus på helsetjenesten (film.oslomet.no).

  Både produkter og tjenester kan utgjøre en viktig forskjell og være en drivkraft for endring i menneskelig adferd, sikkerhet, bærekraft og livskvalitet.

  For å se disse sammenhengene, og for å gjøre korrekte strategiske endringer, etterspør samfunnet en systemorientert tilnærming.

  Skiftet mot et bærekraftig samfunn krever profesjonelle designere som kan omfavne og visualisere et større bilde, finne fokus og utvikle løsninger i relasjon til ulike strategiske nivå.

  Dette masterprogrammet tilbyr emner som utstyrer deg med verktøy, metoder og evne til kritisk refleksjon. Det vil kunne gi deg inngang til mange ulike arbeidsplasser og arenaer for problemløsning så vel som til forskning.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet i produktdesign er et internasjonalt kursbasert studieprogram der du studerer på fulltid i to år. Undervisningen foregår på engelsk. Du kan forvente et internasjonalt miljø med medstudenter fra flere verdensdeler og internasjonale og norske undervisere.

  Siste semester skal du gjennomføre et masterprosjekt på 30 studiepoeng.

  Mens bachelorstudiet tar sikte på å lære studentene å gjennomføre en designprosess fra idé til ferdig produkt, går masterstudiet mer i dybden på teori og forskning bak faget produktdesign.

  Noe av undervisningen foregår som

  • forelesninger
  • prosjektarbeid
  • egenvurdering
  • gruppearbeid
  • selvstudier
  • workshops
  • samarbeid med bedrifter
  • IKT-læring
  • gjesteforelesninger

  Faglig progresjon første studieår

  • innsikt i fagets filosofi og forskning på området
  • estetikk og kultur
  • bærekraftig design
  • produktdesign, psykologi og marked
  • praksisemne

  Faglig progresjon andre studieår

  • systemisk design
  • valgfritt fordypningsemne teknologi og design eller estetikk og materialitet
  • masterprosjekt i produktdesign
 • Hva koster det?

  Du må betale semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må også regne med utgifter til utstyr, materialer, programvare m.m. til eget praktisk-estetisk arbeid.

 • Hva kan du jobbe som?

  Med en mastergrad i produktdesign vil du være kvalifisert til å arbeide allsidig i designfeltet.

  Produktdesignere fyller et bredt spekter av stillinger i ulike firmaer, organisasjoner og bedrifter i offentlig eller privat sektor, nasjonalt eller internasjonalt. Etablering av egen virksomhet vil også være et reelt alternativ etter endt studium.

 • Utveksling

 • Spesielle hensyn

  Nye masterstudenter med en bakgrunn utenfor bachelor i produktdesign ved OsloMet/HiOA må igjennom et obligatorisk HMS/verksteds-kurs uka før ordinær studiestart. Kurset holdes på Produktdesign på Kjeller.

 • Verksteder og fasiliteter

 • Avgangskatalog

 • Blakerstiftelsen

  Stiftelsen Blaker Studenthjem deler ut stipend innenfor området produktdesign (student.oslomet.no).

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Følg produktdesign på Instagram (instagram.com).

Studenthistorier

Egle og Joakim sett bakfra, på vei mot et område som er gravd ut og gjort klar til blomstereng. Egle med rake på skulderen og Joakim med trillebår og sekk.
Produktdesignstudenter fikk en million i støtte

Egle Juodziukynaite og Joakim M. Winum står bak bedriften Tiny Workers. I sommer mottok de en million kroner fra STUD-ENT.

Nima i hvit romdrakt. Hjelmen er en stor, rund kule, og drakten har mye teknisk utstyr på seg.
Produktdesign ut i verdensrommet

– Design handler om veldig mye mer enn møbler og retail. Det får jeg jo ettertrykkelig bevist når jeg nå tar det inn i romfarten, sier Nima Shahinian.

Sort-hvitt portrett av Nora og Ingunn som ser mot hverandre og smiler. Det er tegnet inn enn blomst i håret på begge.
Fremtidsrettet og engasjerende design

Etter et annerledes år ble det også en annerledes avslutning for studentene på produktdesign. Avgangsutstillingen ble erstattet med en høytidelig digital markering, der studentene presenterte sine prosjekter. Heldigvis var noe gjenkjennelig! Høy kvalitet, aktualitet og stor faglig bredde var fellesnevneren også i år.

Portrett av Nora Margrete Marsteen.
Vil bruke produktdesign til å forbedre menneskers liv

Hvordan kan man bruke design til å forandre folks holdninger? Gjennom masterstudiet i produktdesign har Nora Margrete Marsteen (24) fått den teoretiske ballasten som gjør at hun kan være med på å utvikle fremtidens tjenester.

Nyheter

Antarktis har fått sin første elektriske lastesykkel

Tidligere student på produktdesign, Kristian Kierulf, har viet sin karriere til å utvikle miljøvennlige elektriske transportmidler.

Mann som sykler på elektrisk sykkel på Antarktis.
Vaksinesenter som eksamen

Bente Moen er tjenestedesigner og fikk i oppdrag å bistå med opprettelsen av vaksinesenteret i bydel Nordre Aker. Med seg i arbeidet fikk hun 11 produktdesignstudenter!

En kvinnelig produktdesignstudent med munnbind, sitter bak et stort bord med kart over området rundt vaksinesenteret, masse notater og skrivesaker.