English version

Produktdesign - design for kompleksitet

Masterprogram

I dette masterstudiet vil du bli utfordret til å ta en rolle som prosjektleder, fasilitator og designer av utviklingsstrategier, tjenester, systemer og produkter. De ferdigheter, kunnskaper og innsikt du vil opparbeide deg under dette studiet er vel ansett innen offentlig sektor så vel som det private næringsliv/industri.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no

  Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelor i produktdesign eller tilsvarende utdanning med fordypning i produktdesign og godkjent portfolio/motivasjonsbrev.

  Det er krav om minst karakter 4 i engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

  • En portfolio bestående av produkter / dokumentasjon og motivasjonsbrev. Portfolioen skal demonstrere ferdigheter innen visualisering og formutvikling i en kreativ designprosess, evnen til å definere og analysere et designproblem, generell kompetanse i bruk av designmetodikk og designtenking, samt evnen til å demonstrere ulike helhetlige designløsninger.
  • En bachelorgrad eller tilsvarende grad, inkludert en fordypning i emner, temaer eller emnegrupper som tilsvarer minst 80 studiepoeng (45% av tre fullakademiske år) innen designområdet. Dette kan omfatte produktdesign, industriell design, servicedesign, interaksjonsdesign, møbler og interiørdesign, designorientert antropologi, universell design / inkluderende design, medisinsk / helse design, spilldesign, materialkultur og eksperimentering, eller forbruk og forbrukeradferd.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poengberegning

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet.

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars: Ordinær søknadsfrist (15. desember om du er borger av land utenfor EU/EØS) 
  • 15. mars: Frist for ettersending av portfolio og motivasjonsbrev

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: hovedopptak
  • 10. juli: søkere som avslutter bachelorgraden samme semester og suppleringsopptak. 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6022

 • Hva lærer du?

  I et stadig mer komplekst og sammensatt samfunn trenger vi designmetoder som forstår og ser hvor det trengs innovative løsninger på utfordrende problemstillinger.

  Ved å studere master i produktdesign vil du få kunnskap og ferdigheter i å bruke designmetoder i store sammenhenger.  Du vil kunne bruke utdannelsen din både i det private næringslivet og i offentlige sektor, både med tjenester og produkter. Etter endt utdannelse vil du ha mulighet til å delta i prosesser som håndterer store mengder data, sammenhenger og mennesker, som for eksempel i helse og sosialtjenester og sirkulær økonomi – for å tilrettelegge for en bærekraftig levemåte, i både lokalt og globalt perspektiv.

  Se film om produktdesign og fokus på helsetjenesten (film.oslomet.no).

  Både produkter og tjenester kan gjøre en viktig forskjell og være en drivkraft for endring i menneskelig adferd, sikkerhet, bærekraft og livskvalitet. For å se disse sammenhengene, og for å gjøre korrekte strategiske endringer, etterspør samfunnet en systemorientert tilnærming. Skiftet mot et bærekraftig samfunn krever profesjonelle designere som kan omfavne og visualisere et større bilde, finne fokus og utvikle løsninger i relasjon til ulike strategiske nivå.

  Dette masterprogrammet tilbyr emner som utstyrer deg med verktøy, metoder og evne til kritisk refleksjon. Det vil kunne gi deg inngang til mange ulike arbeidsplasser og arenaer for problemløsning så vel som til forskning.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet i produktdesign er et internasjonalt kursbasert studieprogram der du studerer på fulltid i to år. Undervisningen foregår på engelsk. Du kan forvente et internasjonalt miljø med medstudenter fra flere verdensdeler og internasjonale og norske undervisere.

  Du skal gjennom i alt 7 obligatoriske emner på 10 studiepoeng hver, i tillegg til et praksisemne på 20 studiepoeng. Det er flere nivåer av spesialisering i programmet. I første semester velger du en av tre retninger som du tar med deg gjennom hele studiet. Disse er:

  1. Game Dynamics in Design, som er et tanke- og metodesett inspirert fra spillutvikling. Denne metodikken kan anvendes innen alle former for design.
  2. Service Design, der studentene lærer og utøver et særlig fokus på utvikling av tjenester.
  3. Aesthetic Lab er en retning med fokus på fysiske produkter i en konkret sammenheng i det private eller offentlige rom.

  Du tar med deg det hovedfokuset du har valgt inn i de påfølgende emnene og arbeider i lys av din spesialisering.

  I tillegg er det valgbare emner i 3.semester; Visualizing Complexity eller Aesthetics of Materiality.

  Siste semester skal du gjennomføre et masterprosjekt på 30 studiepoeng.

  Mens bachelorstudiet tar sikte på å lære studentene å gjennomføre en designprosess fra idé til ferdig produkt, går masterstudiet mer i dybden på teori og forskning bak faget produktdesign.

  Noe av undervisningen foregår slik:
  • Forelesninger
  • Prosjektarbeid
  • Egenvurdering
  • Gruppearbeid
  • Selvstudier
  • Workshops
  • Samarbeid med bedrifter
  • IKT-læring
  • Gjesteforelesninger

  Dette er den faglige progresjonen i studiet:

  Første studieår
  • Innsikt i fagets filosofi og forskning på området
  • Estetikk og kultur
  • Bærekraftig design
  • Produktdesign, psykologi og marked
  • Praksisemne
  Andre studieår
  • Strategier i produktkommunikasjon
  • Teknologi og design
  • Valgfritt fordypningsemne
  • Masterprosjekt i produktdesign
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Materiellavgift: 2200 kroner hvert semester. Materiellavgiften dekker forbruket av materiell på studiet

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Med en mastergrad i produktdesign vil du være kvalifisert til å arbeide allsidig i designfeltet.

  Produktdesignere fyller et bredt spekter av stillinger i ulike firma, organisasjoner og bedrifter i offentlig eller privat sektor, nasjonalt eller internasjonalt. Etablering av egen virksomhet vil også være et reelt alternativ etter endt studium.

 • Utveksling

  Du kan dra på utveksling i 2 og 3. semester. Grip sjansen og reis ut!

  Noen av stedene du kan utveksle til:

  • Argentina
  • Australia
  • Brasil
  • Canada
  • Frankrike
  • Spania
  • Storbritannia
  • Sverige
  • Sør-Afrika
  • Tyskland
  • USA

  Her finner du flere utvekslingsteder for master i produktdesign.

 • Spesielle hensyn

  Nye MA-studenter med en bakgrunn utenfor BA i Produktdesign ved OsloMet/HiOA må igjennom et obligatoriske HMS/verksteds-kurs uka før ordinær studiestart. Kurset holdes på Produktdesign på Kjeller.

  Materiellavgift: kr 2200. Materiellavgiften dekker forbruket av materiell på studiet.

 • Verksteder og fasiliteter

 • Avgangskatalog 2020

  Årets avgangsutstilling fra studentene på master i produktdesign, er heldigital. Se utstillingen her!

 • Blakerstiftelsen

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

 

Studenthistorier

Nadiya, fellow student Elias, and Mari

Solving Future Challenges with Design

"Product design is exciting: You don’t have to stick with one thing, you work across disciplines and I think that’s the way everyone should work", says Nadiya.

Nyheter

Poppy er Årets nykommer 2019

For 11. året på rad ble norsk design hedret da Bo Bedres designpris 2019 gikk av stabelen. Poppy Lawman vant prisen «Årets nykommer 2019» og 100 000 kroner for sitt masterprosjekt på produktdesign.

Bildet er delt i to. Første bilde viser sittemøbelet og to småmøbler i The Oooli series. Bilde to er et sort-hvitt portrett av Poppy Lawman

Vil løse samfunnsrelevante utfordringer med design

Det var strålende stemning og fullt hus på åpningen av årets avgangsutstilling på produktdesign.

Mange mennesker er samlet i Studenthallen for å se på utstillingen til produktdesignstudentene

Først ute med det siste innen 3D-printing av metall

Denne måneden flyttet Skandinavias eneste metallprinter av sitt slag inn på Institutt for produktdesign.

Instituttleder Gunnar H. Gundersen står ved siden av den nye metallprinteren.

Skaper nytt av gammelt

Studentene ved produktdesign har fått en oppgave med fokus på gjenvinning og miljø.

Tre studenter lager en lame på et verksted. De har alle vernebriller og øreklokker på.

Jette håper publikum ler av stolen Knut om femti år!

Høsten 2018 ble tidenes opptur for produktdesigner Jette Graaner og stolen Knut.

Portrettbilde av Jette Graaner hvor hun har på seg en løs skjorte, smiler og ser til venstre