English version

Produktdesign – design for kompleksitet

Masterprogram

I dette masterstudiet vil du bli utfordret til å ta rollen som prosjektleder, fasilitator og designer av utviklingsstrategier, tjenester, systemer og produkter. Ferdighetene, kunnskapen og innsikten du opparbeider deg i løpet av studiet er vel ansett både i offentlig sektor og i privat næringsliv og industri.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for produktdesign (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelor i produktdesign eller tilsvarende utdanning med fordypning i produktdesign og godkjent portfolio/motivasjonsbrev.

  Det er krav om minst karakter 4 i engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

  • En portfolio bestående av produkter/dokumentasjon og motivasjonsbrev. Portfolioen skal demonstrere ferdigheter innen visualisering og formutvikling i en kreativ designprosess, evnen til å definere og analysere et designproblem, generell kompetanse i bruk av designmetodikk og designtenking, samt evnen til å demonstrere ulike helhetlige designløsninger.
  • En bachelorgrad eller tilsvarende grad, inkludert en fordypning i emner, temaer eller emnegrupper som tilsvarer minst 80 studiepoeng (45 prosent av tre fullakademiske år) innen designområdet. Dette kan omfatte produktdesign, industriell design, servicedesign, interaksjonsdesign, møbler og interiørdesign, designorientert antropologi, universell design / inkluderende design, medisinsk design, helsedesign, spilldesign, materialkultur og eksperimentering, eller forbruk og forbrukeradferd.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning

  Poengberegning av søknader til master og videreutdanninger.

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet.

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars: Ordinær søknadsfrist (15. desember om du er borger av land utenfor EU/EØS)
  • 15. mars: Frist for ettersending av portfolio og motivasjonsbrev

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: hovedopptak
  • 10. juli: søkere som avslutter bachelorgraden samme semester og suppleringsopptak.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6022

 • Hva lærer du?

  I et stadig mer komplekst og sammensatt samfunn trenger vi designmetoder som forstår og ser hvor det trengs innovative løsninger på utfordrende problemstillinger.

  Ved å ta master i produktdesign vil du få kunnskap og ferdigheter i å bruke designmetoder i store sammenhenger. Du vil kunne bruke utdannelsen din både i det private næringslivet og i offentlige sektor, både med tjenester og produkter.

  Etter endt utdannelse vil du ha mulighet til å delta i prosesser som håndterer store mengder data, sammenhenger og mennesker, som for eksempel i helse og sosialtjenester og sirkulær økonomi – for å tilrettelegge for en bærekraftig levemåte, i både lokalt og globalt perspektiv.

  Se film om produktdesign og fokus på helsetjenesten (film.oslomet.no).

  Både produkter og tjenester kan utgjøre en viktig forskjell og være en drivkraft for endring i menneskelig adferd, sikkerhet, bærekraft og livskvalitet.

  For å se disse sammenhengene, og for å gjøre korrekte strategiske endringer, etterspør samfunnet en systemorientert tilnærming.

  Skiftet mot et bærekraftig samfunn krever profesjonelle designere som kan omfavne og visualisere et større bilde, finne fokus og utvikle løsninger i relasjon til ulike strategiske nivå.

  Dette masterprogrammet tilbyr emner som utstyrer deg med verktøy, metoder og evne til kritisk refleksjon. Det vil kunne gi deg inngang til mange ulike arbeidsplasser og arenaer for problemløsning så vel som til forskning.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet i produktdesign er et internasjonalt kursbasert studieprogram der du studerer på fulltid i to år. Undervisningen foregår på engelsk. Du kan forvente et internasjonalt miljø med medstudenter fra flere verdensdeler og internasjonale og norske undervisere.

  Siste semester skal du gjennomføre et masterprosjekt på 30 studiepoeng.

  Mens bachelorstudiet tar sikte på å lære studentene å gjennomføre en designprosess fra idé til ferdig produkt, går masterstudiet mer i dybden på teori og forskning bak faget produktdesign.

  Noe av undervisningen foregår som

  • forelesninger
  • prosjektarbeid
  • egenvurdering
  • gruppearbeid
  • selvstudier
  • workshops
  • samarbeid med bedrifter
  • IKT-læring
  • gjesteforelesninger

  Faglig progresjon første studieår

  • innsikt i fagets filosofi og forskning på området
  • estetikk og kultur
  • bærekraftig design
  • produktdesign, psykologi og marked
  • praksisemne

  Faglig progresjon andre studieår

  • systemisk design
  • valgfritt fordypningsemne teknologi og design eller estetikk og materialitet
  • masterprosjekt i produktdesign
 • Hva koster det?

  Du må betale semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Materiellavgiften er på kr 2200 hvert semester og dekker forbruket av materiell på studiet.

 • Hva kan du jobbe som?

  Med en mastergrad i produktdesign vil du være kvalifisert til å arbeide allsidig i designfeltet.

  Produktdesignere fyller et bredt spekter av stillinger i ulike firmaer, organisasjoner og bedrifter i offentlig eller privat sektor, nasjonalt eller internasjonalt. Etablering av egen virksomhet vil også være et reelt alternativ etter endt studium.

 • Utveksling

 • Spesielle hensyn

  Nye masterstudenter med en bakgrunn utenfor bachelor i produktdesign ved OsloMet/HiOA må igjennom et obligatorisk HMS/verksteds-kurs uka før ordinær studiestart. Kurset holdes på Produktdesign på Kjeller.

 • Verksteder og fasiliteter

 • Avgangskatalog 2021

 • Blakerstiftelsen

  Stiftelsen Blaker Studenthjem deler ut stipend innenfor området produktdesign (student.oslomet.no).

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Følg produktdesign på Instagram (instagram.com).

Studenthistorier

Sort-hvitt portrett av Nora og Ingunn som ser mot hverandre og smiler. Det er tegnet inn enn blomst i håret på begge.
Fremtidsrettet og engasjerende design

Etter et annerledes år ble det også en annerledes avslutning for studentene på produktdesign. Avgangsutstillingen ble erstattet med en høytidelig digital markering, der studentene presenterte sine prosjekter. Heldigvis var noe gjenkjennelig! Høy kvalitet, aktualitet og stor faglig bredde var fellesnevneren også i år.

Portrett av Nora Margrete Marsteen.
Vil bruke produktdesign til å forbedre menneskers liv

Hvordan kan man bruke design til å forandre folks holdninger? Gjennom masterstudiet i produktdesign har Nora Margrete Marsteen (24) fått den teoretiske ballasten som gjør at hun kan være med på å utvikle fremtidens tjenester.

Nadiya, fellow student Elias, and Mari
Solving future challenges with design

"Product design is exciting: You don’t have to stick with one thing, you work across disciplines and I think that’s the way everyone should work", says Nadiya.

Nyheter

Antarktis har fått sin første elektriske lastesykkel

Tidligere student på produktdesign, Kristian Kierulf, har viet sin karriere til å utvikle miljøvennlige elektriske transportmidler.

Mann som sykler på elektrisk sykkel på Antarktis.
Vaksinesenter som eksamen

Bente Moen er tjenestedesigner og fikk i oppdrag å bistå med opprettelsen av vaksinesenteret i bydel Nordre Aker. Med seg i arbeidet fikk hun 11 produktdesignstudenter!

En kvinnelig produktdesignstudent med munnbind, sitter bak et stort bord med kart over området rundt vaksinesenteret, masse notater og skrivesaker.
Vil løse samfunnsrelevante utfordringer med design

Det var strålende stemning og fullt hus på åpningen av årets avgangsutstilling på produktdesign.

Mange mennesker er samlet i Studenthallen for å se på utstillingen til produktdesignstudentene
Poppy er Årets nykommer 2019

For 11. året på rad ble norsk design hedret da Bo Bedres designpris 2019 gikk av stabelen. Poppy Lawman vant prisen «Årets nykommer 2019» og 100 000 kroner for sitt masterprosjekt på produktdesign.

Bildet er delt i to. Første bilde viser sittemøbelet og to småmøbler i The Oooli series. Bilde to er et sort-hvitt portrett av Poppy Lawman
Først ute med det siste innen 3D-printing av metall

Denne måneden flyttet Skandinavias eneste metallprinter av sitt slag inn på Institutt for produktdesign.

Instituttleder Gunnar H. Gundersen står ved siden av den nye metallprinteren.
Jette håper publikum ler av stolen Knut om femti år!

Høsten 2018 ble tidenes opptur for produktdesigner Jette Graaner og stolen Knut.

Portrettbilde av Jette Graaner hvor hun har på seg en løs skjorte, smiler og ser til venstre
Skaper nytt av gammelt

Studentene ved produktdesign har fått en oppgave med fokus på gjenvinning og miljø.

Tre studenter lager en lame på et verksted. De har alle vernebriller og øreklokker på.
Veien mot mindre kunstig kunstig intelligens

Stefano Nichele diskuterte hvordan vi kan hente inspirasjon fra menneskehjernen for å oppnå en mindre kunstig kunstig intelligens.

Bilde av Stefano Nichele foran OsloMet campus på Pilestredet