To studenter jobber ved en datamaskin

Produktdesign

Master

Gjennom bachelorstudiet lærte du at design handler om langt mer enn estetikk. Bygger du videre med en master i produktdesign, får du mulighet til å spesialisere deg i å utvikle nye bærekraftige løsninger som tar hensyn til menneskene som skal bruke dem.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Materiellavgift: 2000 kroner hvert semester. Materiellavgiften dekker forbruket av materiell på studiet

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

  Opptakskrav

  Bachelor i produktdesign eller tilsvarende utdanning med fordypning i produktdesign og godkjent portfolio/motivasjonsbrev.

  Det er krav om minst karakter 4 i engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

  Opptakskrav til masterstudiet i produktdesign.

  C-Krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars: Tidlig opptak og ordinær frist for enkelte studietilbud. Søknadsweb åpner 1. januar.
  • Frist for ettersending av portfolio og motivasjonsbrev er 15. mars.

  Når får du svar på søknaden?

  • 15. mai: Tidligopptak og hovedopptak for studietilbud med 1. mars-frist.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå.

   

 • Hva lærer du?

  I et stadig mer komplekst og sammensatt samfunn trenger vi designmetoder som forstår og ser hvor det trengs innovative løsninger på utfordrende problemstillinger.

  Ved å studere master i produktdesign vil du få kunnskap og ferdigheter i å bruke designmetoder i store sammenhenger.  Du vil kunne bruke utdannelsen din både i det private næringslivet og i offentlige sektor, både med tjenester og produkter. Etter endt utdannelse vil du ha mulighet til å delta i prosesser som håndterer store mengder data, sammenhenger og mennesker, som for eksempel i helse og sosialtjenester og sirkulær økonomi - for å tilrettelegge for en bærekraftig levemåte, i både lokalt og globalt perspektiv.

  Både produkter og tjenester kan gjøre en viktig forskjell og være en drivkraft for endring i menneskelig adferd, sikkerhet, bærekraft og livskvalitet. For å se disse sammenhengene, og for å gjøre korrekte strategiske endringer, etterspør samfunnet en systemorientert tilnærming. Skiftet mot et bærekraftig samfunn krever profesjonelle designere som kan omfavne og visualisere et større bilde, finne fokus og utvikle løsninger i relasjon til ulike strategiske nivå.

  Dette masterprogrammet tilbyr emner som utstyrer deg med verktøy, metoder og evne til kritisk refleksjon. Det vil kunne gi deg inngang til mange ulike arbeidsplasser og arenaer for problemløsning så vel som til forskning.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet i produktdesign er et internasjonalt kursbasert studieprogram der du studerer på fulltid i to år. Undervisningen foregår på engelsk. Du kan forvente et internasjonalt miljø med medstudenter fra flere verdensdeler og internasjonale og norske undervisere.  

  Se avgangskatalog for bachelor og master 2018 (PDF-dokument på hioa.no).

  Du skal gjennom i alt 7 obligatoriske emner på 10 studiepoeng hver, i tillegg til et praksisemne på 20 studiepoeng. Det er flere nivåer av spesialisering i programmet. I første semester velger du en av tre retninger som du tar med deg gjennom hele studiet. Disse er:

  1. Game Dynamics in Design, som er et tanke- og metodesett inspirert fra spillutvikling. Denne metodikken kan anvendes innen alle former for design.
  2. Service Design, der studentene lærer og utøver et særlig fokus på utvikling av tjenester.
  3. Aesthetic Lab er en retning med fokus på fysiske produkter i en konkret sammenheng i det private eller offentlige rom.

  Du tar med deg det hovedfokuset du har valgt inn i de påfølgende emnene og arbeider i lys av din spesialisering.

  I tillegg er det valgbare emner i 3.semester; Visualizing Complexity eller Aesthetics of Materiality.

  Siste semester skal du gjennomføre et masterprosjekt på 30 studiepoeng.

  Mens bachelorstudiet tar sikte på å lære studentene å gjennomføre en designprosess fra idé til ferdig produkt, går masterstudiet mer i dybden på teori og forskning bak faget produktdesign.

  Noe av undervisningen foregår slik:
  • Forelesninger
  • Prosjektarbeid
  • Egenvurdering
  • Gruppearbeid
  • Selvstudier
  • Workshops
  • Samarbeid med bedrifter
  • IKT-læring
  • Gjesteforelesninger

  Dette er den faglige progresjonen i studiet:

  Første studieår
  • Innsikt i fagets filosofi og forskning på området
  • Estetikk og kultur
  • Bærekraftig design
  • Produktdesign, psykologi og marked
  • Praksisemne
  Andre studieår
  • Strategier i produktkommunikasjon
  • Teknologi og design
  • Valgfritt fordypningsemne
  • Masterprosjekt i produktdesign
 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Med en mastergrad i produktdesign vil du være kvalifisert til å arbeide allsidig i designfeltet.

  Produktdesignere fyller et bredt spekter av stillinger i ulike firma, organisasjoner og bedrifter i offentlig eller privat sektor, nasjonalt eller internasjonalt. Etablering av egen virksomhet vil også være et reelt alternativ etter endt studium.

 • Utveksling

  Du kan dra på utveksling i 2 og 3. semester. Grip sjansen og reis ut!

  Noen av stedene du kan utveksle til:

  • Argentina
  • Australia
  • Brasil
  • Canada
  • Frankrike
  • Spania
  • Storbritannia
  • Sverige
  • Sør-Afrika
  • Tyskland
  • USA

  Her finner du flere utvekslingsteder for master i produktdesign.

 • Spesielle hensyn

  Nye MA-studenter med en bakgrunn utenfor BA i Produktdesign ved OsloMet/HiOA må igjennom et obligatoriske HMS/verksteds-kurs uka før ordinær studiestart. Kurset holdes på Produktdesign på Kjeller.

  Materiellavgift: kr 2000. Materiellavgiften dekker forbruket av materiell på studiet.

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema