Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelorstudier i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Instituttet i tall

Studenter

650

i 2018

Ansatte

38

i 2018

Bachelorprogram

3

i ingeniørfag

Masterprogram

1

Organisasjon

 • Instituttleder

 • Adresse

  Instituttet holder til i Pilestredet 35 (P35) i Oslo.

  Senere blir det lagt ut lenke til veibeskrivelse.

 • Eksternt samarbeid

  Institutt for maskin, elektronikk og kjemi, og Fakultet for teknologi, kunst og design, har samarbeidspartnere eksternt for å gjøre utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

  Bacheloroppgaver

  Samarbeidet dreier seg i stor grad om et omfattende samarbeid med bedrifter og offentlige etater om bachelor- og masteroppgaver.

  Oppgavene tar utgangspunkt i realistiske faglige utfordringer, og legges opp slik at studentene får benytte kunnskaper og ferdigheter fra studiet.

  Universitetet sørger for veiledning og påser at det faglige blir ivaretatt.

  Studentene får arbeidslivskontakt og jobbmuligheter, og utdanningene gjøres mer relevante gjennom oppgavene.

  Det blir også holdt egne relevansseminarer der bedrifter og etater gir innspill til utdanningene med tanke på relevans for arbeidslivet.

  Oversikter over studentoppgaver gir eksempler på problemstillinger, oppgavetyper og oppdragsgivere. Vi jobber med å gjøre oversikter over oppgavene tilgjengelige.