English version

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelor- og masterstudier i ingeniørfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Instituttet i tall

Studenter
765

i 2022 (tall fra DBH).

Ansatte
40

årsverk i 2022 (tall fra DBH)

Bachelorprogram
3

i ingeniørfag

Masterprogram
1

i anvendt data- og informasjonsteknologi

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...
  • Adresser

   Instituttet holder til i Pilestredet 35 (P35) i Oslo.

   Telefon, postadresse og fakturaadresse

  • Eksternt samarbeid

   Institutt for maskin, elektronikk og kjemi, og Fakultet for teknologi, kunst og design, har samarbeidspartnere eksternt for å gjøre utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

   Bachelor- og masteroppgaver

   Samarbeidet dreier seg i stor grad om et omfattende samarbeid med bedrifter og offentlige etater om bachelor- og masteroppgaver.

   Oppgavene tar utgangspunkt i realistiske faglige utfordringer, og legges opp slik at studentene får benytte kunnskaper og ferdigheter fra studiet.

   Universitetet sørger for veiledning og påser at det faglige blir ivaretatt.

   Studentene får arbeidslivskontakt og jobbmuligheter, og utdanningene gjøres mer relevante gjennom oppgavene.

   Det blir også holdt egne relevansseminarer der bedrifter og etater gir innspill til utdanningene med tanke på relevans for arbeidslivet.

   Oversikter over studentoppgaver gir eksempler på problemstillinger, oppgavetyper og oppdragsgivere. Vi jobber med å gjøre oversikter over oppgavene tilgjengelige.