English version

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelor- og masterstudier i ingeniørfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Instituttet i tall

Studenter
785

i 2021 (tall fra NSD).

Ansatte
43

årsverk i 2021 (tall fra NSD)

Bachelorprogram
3

i ingeniørfag

Masterprogram
1

i anvendt data- og informasjonsteknologi

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...
  • Adresser

   Instituttet holder til i Pilestredet 35 (P35) i Oslo.

   Telefon, postadresse og fakturaadresse

  • Eksternt samarbeid

   Institutt for maskin, elektronikk og kjemi, og Fakultet for teknologi, kunst og design, har samarbeidspartnere eksternt for å gjøre utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

   Bachelor- og masteroppgaver

   Samarbeidet dreier seg i stor grad om et omfattende samarbeid med bedrifter og offentlige etater om bachelor- og masteroppgaver.

   Oppgavene tar utgangspunkt i realistiske faglige utfordringer, og legges opp slik at studentene får benytte kunnskaper og ferdigheter fra studiet.

   Universitetet sørger for veiledning og påser at det faglige blir ivaretatt.

   Studentene får arbeidslivskontakt og jobbmuligheter, og utdanningene gjøres mer relevante gjennom oppgavene.

   Det blir også holdt egne relevansseminarer der bedrifter og etater gir innspill til utdanningene med tanke på relevans for arbeidslivet.

   Oversikter over studentoppgaver gir eksempler på problemstillinger, oppgavetyper og oppdragsgivere. Vi jobber med å gjøre oversikter over oppgavene tilgjengelige.

  Klart vann helles ut av et rør av en ansatt på renseanlegget.
  Avløpsvann kan renses enklere og billigere

  – Vi prøver å finne ut om en ny miljøvennlig rensemetode kan gjøres mer effektiv, sier Tiina Komulainen.

  Bildet viser Lars med verktøy på OsloMet Makerspace. Han har vater og tang i hendene, og på veggen bak er det forskjellig verktøy og skruer.
  Slik lærte jeg å bruke Makerspace

  Vil du lære deg noen teknikker på OsloMet Makerspace? Noen små emner kan gi deg god innsikt og forståelse.

  De tre teknologistudentene i et spesialklasserom med spesialverktøy og -maskiner.
  – Spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom helse og teknologi

  Et framtidsrettet studium, få studenter og godt samarbeid gjør at masterstudentene Håkon Dahle, Elias Kvamme og Sindre Lilleseth trives veldig godt med spesialisering innen medisinsk teknologi.

  Bilde av elektroingeniørstudent Sindre Lilleseth, som gir en foreløpig demonstrasjon av blodsukkermåling.
  Vil måle blodsukker uten å stikke

  Diabetespasienter bør kunne sjekke blodsukkernivået uten å stikke i fingeren. Studentene i medisinsk teknologi prøver å finne en løsning.

  Undervannsglideren ved bassengkanten.
  Dette kan bli en nyttig miljøovervåker

  OsloMet-forskere utvikler en undervannsrobot som kan samle inn miljødata og langt billigere og mindre farlig.

  Bilde av Sunniva Melkild.
  Universitetet i Michigan ga Sunniva mye ekstra

  Hun hadde ikke fått med seg så mye om hun tok hele studiet i Oslo, nå skiller Sunniva seg ut når hun skal søke jobb.

  To studenter jobber på Makerspace foran en datamaskin.
  Makerspace, en kreativ lekeplass for studenter

  På OsloMet Makerspace kan studentene 3D-printe, laserkutte, programmere og ellers lage det de vil.

  Abid Malik sittende i en sofa
  Gikk fra ingeniørstudiene og rett i jobb

  Abid Malik gikk han direkte ut i jobb etter bachelorstudiet maskiningeniør.

  Ingeniørstudent viser fram dronen han har bygget.
  Bygget sin egen drone mens han studerer til ingeniør

  På robotlaben på OsloMet er studiet nesten blitt en hobby for Ivar B. Saksvik, som studerer til elektronikkingeniør.

  Bilde av studentene og labingeniør på maskinlaben
  Hva egner seg best på havbunnen?

  I maskinlaben prøver studentene å finne ut hva som tåler å bli brukt i olje- og gassproduksjon på havbunnen.