English version

Forskning og utvikling

Forskning innen bioteknologi, medisinsk teknologi, roboter og kunstig intelligens er satsningsområder på Institutt for maskin, elektronikk og kjemi.

Forskningsgrupper

Forskningslaboratorier

Forskningsprosjekter og satsninger med egen nettside

Forskningspublikasjoner

Forskningspublikasjoner knyttet til Institutt for maskin, elektronikk og kjemi:

Forskerutdanning

Fakultet for teknologi, kunst og design tilbyr doktorgradsprogram i ingeniørvitenskap.