English version

Forskning og utvikling

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi prioriterer forskning innen maskiningeniørfag, robotikk og kybernetikk, og medisinsk teknologi.

Forskningsgrupper

Forskningslaboratorier

Forskningsprosjekter og satsninger med egen nettside

Forskningspublikasjoner

Forskningspublikasjoner knyttet til Institutt for maskin, elektronikk og kjemi:

Forskerutdanning

Fakultet for teknologi, kunst og design tilbyr doktorgradsprogram i ingeniørvitenskap.