Smarte byer og konstruksjoner

By på blå bakgrunn

Smarte byer og konstruksjoner er et strategisk forskningsområde på Institutt for bygg- og energiteknikk.

Vi er spesielt interessert i forskning innen

• smarte bygninger og konstruksjoner

• smart energi og nett

• smart urbanisering og lokalsamfunn

• bygningsinformasjonssystemer (BIM)

• geografiske informasjonssystemer (GIS)

• avkarbonisering

• kunstig intelligens og avansert teknologi i utviklingen av smarte byer og konstruksjoner

Hva er smarte byer og konstruksjoner?

Smarte byer bruker elektroniske metoder og sensorer for å samle inn data. Innsikten fra dataene brukes til å administrere eiendom, ressurser og tjenester effektivt, og for å bedre driften av byen.

Dataene samles inn fra innbyggere, enheter, bygninger og eiendom. Disse dataene behandles og analyseres for å overvåke og administrere for eksempel trafikk- og transportsystemer, kraftverk, verktøy, vannforsyningsnett, avfall, kriminalitet, informasjonssystemer, skoler, biblioteker, sykehus og andre samfunnstjenester.

Smarte konstruksjoner legger til rette for nye bærekraftige løsninger i bygg, anlegg- og eiendomsbransjen.

Satsningsområde for OsloMet

Temaområdet tar også stor plass i Fakultet for teknologi, kunst og designs forskningsstrategi for 2020-2024, under navnet ”smarte byer”. 

Det omhandler teknologi som understøtter urban utvikling, blant annet i tråd med FNs bærekraftsmål. 

Satsningen inkluderer samarbeid og aktiviteter, som engasjement i innovasjonsklyngen Construction City, og ikke minst den nye masteren tilhørende forskningstemaet.  

Eksempelvis har fakultetet jobbet med temaer som smart mobilitet: Hvordan du kan transportere mennesker og varer på bedre måter, spesielt i et urbant samfunn. 

– Man må forstå behov og adferd for å kunne utvikle løsninger som passer befolkningen, sier førsteamanuensis Chaoru Lu. 

Han legger til at det også må være bærekraftig, og målet er å komme med så gode løsninger at befolkningen velger offentlig transport fremfor bilen, eksempelvis. 

 • Forskningsprosjekter

  • Development of a Decision Support System for Improved Resilience & Sustainable Reconstruction of Historic Areas to Cope with Climate Change & Extreme Events based on Novel Sensors and Modelling Tools (HYPERION), 2019-2023. Finansiert av EUs Horisont 2020.
  • Research-based Structural Engineering in the Digital Age (ReSEDiA), 2019-2020. Finansiert av: OsloMet / Fakultet for teknologi, kunst og design. 
  • Structural Performance of Concrete Structures, SPECS, 2016-2020. Prosjektet utføres sammen med professor Terje Kanstad og professor Max Hendriks ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU, inkludert de to ph.d.-studentene Simen Sørgaard Kongshaug og Magda Paciorek.

Kontaktpersoner

  Laster inn ...

  Aktuelle forskningsnyheter

  Bilde av studenter som peker på digitale kart over et byområde på en skjerm på veggen. Rommet bak studentene er mørkt, slik at studentene viser i svart mot den lyse skjermen.
  Ny master i smart mobilitet og urban analyse

  Det nye masterprogrammet på OsloMet gir studentene kompetanse i bærekraftig og smart transportplanlegging og byanalyse.