English version
Bilde av studenter som peker på digitale kart over et byområde på en skjerm på veggen. Rommet bak studentene er mørkt, slik at studentene viser i svart mot den lyse skjermen.

Ny master i smart mobilitet og urban analyse

Det nye masterprogrammet på OsloMet gir studentene kompetanse i bærekraftig og smart transportplanlegging og byanalyse.

– Nasjonal transportplan vil modernisere infrastruktur og utvikle tryggere, mer effektive og grønnere transportløsninger. Byggebransjen og myndighetene understreker behovet for planleggingskompetanse, sier professor John Östh ved Institutt for bygg- og energiteknikk.

– Det er også avgjørende for det grønne skiftet å ta i bruk ny teknologi.

OsloMet har svart på dette med å etablere et masterstudium i smart mobilitet og urban analyse på Institutt for bygg- og energiteknikk. Fra 2023 heter masterstudiet transport- og byplanlegging.

Smart mobilitet

Kompetanse i smart mobilitet og urban analyse er etterspurt lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Smart mobilitet handler om utvikling av transportnettverk og strategier for transportplanlegging. Studentene på det nye masterstudiet får kunnskaper om historie, trender, problemer og muligheter innen arealbruk og transport.

De får lære om transportetterspørsel, reiseatferd, arealbruk, transportpolitikk og planlegging, gatedesign og byrom, og hva det kan ha å si for en bærekraftig byframtid.

Studentene får også ferdigheter i bruk av ny teknologi på feltet, og kunnskaper om innovasjon innen bærekraftig urban mobilitet.

Bilde fra Aker brygge i Oslo. Bildet viser fra høyre sykkestativ, trikk, trikkeholdeplass, sparkesykler som står samlet og folk som spaserer. Det er sol og lettskyet himmel i bakgrunnen til venstre, og bygninger med store vindusflater til høyre.

Samferdsel og mobilitet på Aker brygge i Oslo. Studentene får kunnskaper om innovasjon innen bærekraftig urban mobilitet i det nye masterstudiet. Foto: Olav-Johan Øye

Urban analyse

Urban analyse handler om å analysere og forstå utviklingen og utfordringene ved byutvikling, og hvordan by- og arealplanlegging påvirker den faktiske bruken av et område.

Studiet skal gi studentene solide, teoretiske kunnskaper og anvendte ferdigheter i urbane systemer og urban design, og menneskelige faktorer i bærekraftige byer, som kan være nyttige i planlegging av urbane områder og samferdsel.

Klimaendringer og økt oppmerksomhet rundt ressursbruk og miljøpåvirkning gjør det aktuelt å legge mer vekt på hvordan byer bør utformes. Studentene får detaljerte kunnskaper om byvennlig planlegging og grønn politikk.

I tredje semester kan studentene velge fordypning i urban mobilitet eller urban analyse. Sammen med masteroppgaven i fjerde semester gir det studentene øvelse i å anvende kunnskapene og ferdighetene på relevante problemstillinger.

Ingeniøroppgaver må løses i et tverrfaglig perspektiv for å tjene en bærekraftig byutvikling. – instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke

Digitale verktøy står sentralt

Bruk av avanserte dataprogrammer og simuleringsverktøy står svært sentralt, og studiet tar sikte på å kvalifisere studentene til å delta i forskning.

Samspill med ingeniørfagene

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr nå utdannelse på bachelor- og masternivå innenfor konstruksjonsteknikk, bygningsteknologi, infrastruktur, energi i bygg og vann- og miljøteknikk, den siste får spesialisering på masternivå fra 2023. 

– Satsingen på smart mobilitet og urban analyse kompletterer våre studieprogrammer ved å fokusere på planlegging, mobilitet og byutvikling, sier instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke. 

– Vi forventer at dette vil gi økt forståelse hos våre kandidater fra alle studieprogrammer om betydningen av at ingeniøroppgaver må løses i et tverrfaglig perspektiv for å tjene en bærekraftig byutvikling.

Starter opp i 2022

Masterstudiet retter seg mot bachelorkandidater i byggingeniørfag, men kan også passe for bachelorkandidater med gode fagkunnskaper i by- og arealplanlegging eller transportteknikk, IT, geografi, arkitektur eller landskapsarkitektur.

De første studentene tas opp til høsten 2022. 

NB! Studiet endret navn til transport- og byplanlegging høsten 2023.

Kontakt

Laster inn ...

Mer om byggingeniørfag på OsloMet

AFRY og TKD inkluderer hverandre

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) inngår samarbeid med AFRY, som satser sterkt på mangfold og inkludering.

Bildet viser Christopher Klepsland til venstre og dekan Carl Christian Thodesen smilende mens de undertegner avtalen i et møtelokale i Rebel.
OsloMet får digitalt topplaboratorium

OsloMet-studentene får toppmoderne digital lab i bygg- og anleggsteknikk, bygningsteknologi og bærekraftig design.

Bilde av nyutdannet byggingeniørstudent Cecilie Erland med utstyr til laben i hendene. I bakgrunnen en blå vekk med tegninger av veier, kjøretøy, lyktestopler og annen transportinfrastruktur, og informasjon om Trimble sine løsninger.
Skal lære mer om smarte transportsystemer

Byggingeniørstudentene må lære mer om smarte systemer for infrastruktur og vedlikehold.

Bilde fra Atlanteravsbroen, med motorsykler i kjørebanen foran. Vi er på toppen av broen, som er halvmåneformet. Rekkverk på hver side.
Byggingeniørfagene styrkes i samarbeid med Norconsult

OsloMet skal samarbeide med Norconsult for å styrke undervisning, forskning og innovasjon i bygg- og energiteknikk.

Bilde av dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet, Carl Christian Thodesen som står til venstre, og konserndirektør Bård Hernes ved Norconsults hovedkontor, som står til høyre. De står på fortauet like ved Pilestredet. I bakgrunnen ser vi Pilestredet 32 med OsloMet-logo. Til venstre ser vi en trestamme, og skimter en bil som kommer kjørende. Det er i begynnelsen av juni 2021, og fint vær.
Publisert: 08.11.2021 | Olav-Johan Øye