English version
Masterstudenter i transport- og byplanlegging står foran et opplyst Oslo-kart og peker.

Transport- og byplanlegging

Masterprogram

Transport- og byplanlegging er et byggingeniørfag som gir deg en praktisk og profesjonsrettet utdanning i integrert by- og transportplanlegging, geografisk planlegging, teknologi, urban økonomi og landskapsarkitektur.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha en bachelorgrad eller tilsvarende innen ett av disse feltene:

  • Arkitektur
  • Byplanlegging
  • Demografi
  • Fysisk geografi
  • Geografi
  • Geoinformatikk
  • Geologi
  • Informatikk
  • Ingeniør
  • Landskapsarkitektur
  • Psykologi
  • Reiselivsvitenskap
  • Samfunnsgeografi
  • Sosiologi
  • Statistikk
  • Statsvitenskap
  • Økonomi
  • Økonomisk historie

  Du må også ha en av disse:

  I tillegg må du ha minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din. 

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak het studiet master i smart mobilitet og urban analyse, og alle kvalifiserte søkere kom inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 6284.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  I dette tverrfaglige masterstudiet får du unik innsikt i IKT, digitale verktøy og ferdigheter som er etterspurt i byggenæringen, spesielt verktøy og ferdigheter knyttet til urban- og transportanalyse og planlegging, geografiske informasjonssystemer (GIS) og datavitenskap.

  Myndighetene og samfunnet stiller økte krav til miljøvennlig, innovativ og bærekraftig utforming av mobilitet og byløsninger. Klimaendringer som økte temperaturer, mer nedbør og ekstremvær utsetter bygningsstrukturer, infrastruktur og nettverk for påkjenninger som er mer eller mindre forutsigbare.

  Bransjen fremhever behovet for ingeniører med masterkompetanse i transport- og byplanlegging, med kunnskaper om miljøspørsmål og oppdaterte ferdigheter i ny teknologi.

  I dette masterstudiet får du høy kompetanse i bærekraftig byutvikling og sterke digitale ferdigheter.

  Du kan spesialisere deg i space syntax og urban mobilitet.

  • Space syntax

   Space syntax (20 studiepoeng) gir deg inngående kunnskap om hvordan komplekse arkitektoniske og urbane systemer fungerer, og hvordan areal kan planlegges, designes og tilrettelegges for å kunne bidra til et bedre samfunn.

   Space syntax er et teoretisk og analytisk rammeverk, og et modelleringsverktøy for å designe og analysere det menneskeskapte miljøet gjennom å forstå romlige relasjoner. Space Syntax Toolkit gir deg forskjellige analytiske teknikker som kan brukes individuelt eller i kombinasjon. Det gir deg også metoder for å identifisere og finne romlige løsninger på urbane utfordringer.

   Du kan studere romlig morfologi og sosiale implikasjoner av urbane utfordringer i et praktisk rettet studium med forelesninger, workshops og et prosjekt.

  • Urban mobilitet

   Urban mobilitet (20 studiepoeng) gir deg inngående kunnskap om arealbruk og transportplanlegging som kan møte behovene til innbyggerne i smarte og bærekraftige byer.

   Du lærer å eksperimentere og teste hypoteser, og tenke strategisk om multimodale transportsystemer, bevegelse av mennesker, varer og intelligente transportsystemer i urbane områder.

   Du utvikler kompetanse gjennom foredrag og workshops, og arbeid med prosjekter.

  Målet med masterprogrammet, og begge spesialiseringene, er å kvalifisere deg til å møte utfordringer i yrkeslivet og i vitenskapelig arbeid, i tillegg til å bli et produktivt medlem av tverrfaglige team.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
  Valgemner
  3. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet består av:

  • gruppearbeid
  • forelesninger
  • treningsøkter i digitale laboratorier
  • presentasjoner
  • feltarbeid
  • seminarer og diskusjoner

  Du får tilbakemeldinger fra medstudenter, som en del av læringsprosessen. Målet med studieaktivitetene er å motivere og inspirere deg, og motivere til innsats utenom de planlagte aktivitetene.

  Arbeidsformene skal stimulere til samarbeid, individuell aktivitet, refleksjon og nytenkning. Eksterne forelesere og prosjekter gir deg kontakt med næringslivet, og sikrer en relevant og motiverende tilnærming til fagfeltet.

  Å jobbe som ekspert innen by- eller mobilitetsdesign og -planlegging krever høy kompetanse i bruk av avanserte dataprogrammer og simuleringsverktøy (IKT-verktøy) for problemløsning. Dataøvelser og oppgaver med avansert IKT-verktøy er derfor viktig i studiet.

  Undervisningen oppdateres kontinuerlig for å få inn ny kunnskap, og forskningsartikler er en del av pensum. Du får delta i diskusjoner om forskning, og du får være med på forskning og utvikling gjennom prosjekter i studiet.

  Gjennom prosjektbasert læring knyttet til by- og mobilitetsdesign og planleggingsoppgaver får du øve på komplekse problemstillinger. Studiet forbereder deg på arbeidsmetoder i bransjen, gjennom gruppearbeid og prosjektoppgaver i samarbeid med partnerbedrifter.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Systemkrav til PC

  I denne utdanningen benytter du mye programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Vi anbefaler sterkt at du skaffer deg PC-laptop, ikke Mac.

  • Det er nødvendig med en laptop til 3D-modellering allerede i første semester, og da anbefaler vi en "gaming laptop" som har kraftige skjermkort som kan brukes til modelleringen. GPU bør være minimum Nvidia RTX 2060, eller Radeon RX5700, men ofte får du gaming-laptoper med bedre grafikkort enn det.
  • Laptopen bør ha 16 GB minne eller bedre. Prosessoren bør være Core-i5 med flere kjerner eller ekvivalent, gjerne bedre. Harddisken bør være på 500GB eller mer, vi anbefaler SSD.
  • Om du vil bruke Windows på Mac, krever det svært sterk ytelse på Mac-en, og det koster ofte uforholdsmessig mye, og fungerer ofte ikke så godt.
  • Mange av de største nettbutikkene i Norge tilbyr gode løsninger på gaming-laptoper.
 • Hva kan du jobbe som?

  Etter fullført mastergrad blir du spesielt egnet til å jobbe i

  • by-, region- og transportplanavdelinger i kommuner og offentlige etater
  • firmaer og byråer som utvikler interessentstrategier, metadatabeskrivelser og teknologiformidling mellom smartbyutviklere og brukere
  • konsulentfirmaer som utvikler strategier for smartbyutvikling

  Du kan også jobbe med analyse av geokodede data, inkludert statistiske analyser, og med forsknings- og evalueringsarbeid.

 • Utveksling

  Det er mulig å ta ett semester i utlandet, i tredje eller fjerde semester.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...

Emneansvarlige lærere og prosjektleder

Laster inn ...

Studenthistorier

Studentane i saka framfor ein trikk. Alle har på seg vinterjakke.
Vindauge mot framtidas byar

– Når vi ser korleis berekraftige byar kan byggast med smarte transportløysingar, føler vi at vi er med på å forme framtida.