English version

Vindu mot framtidens byer

Bilde av studentene på trikkeholdeplassen på Holbergs plass i Oslo. En av de nye trikkene i Oslo har stoppet til høyre. Studentene er vinterkledde, og fortauet er bart for snø.

De første studentene er i gang med masterstudiet i smart mobilitet og urban analyse. 

Her blir de kjent med ny teknologi, og møter stor interesse fra store selskaper som jobber med by- og transportplanlegging. 

At bærekraft er i vinden merkes godt, og det åpner seg vinduer mot framtidens byplanlegging.

Vi møter masterstudentene Syeda Amna Fatima, Asim Lamsal og Markus Emanuel Wehrmeister Tonjer.

Tett på aktuelle prosjekter

Etter at de begynte på studiet fikk de raskt arbeidslivskontakt, de ble utfordret i å bruke aktuell programvare som de får god nytte av senere, og kom tett på lærerne, som er veldig oppmerksomme på at studentene har det de trenger i hverdagen.

– Vi har fått kontakt med høyt anerkjente selskaper, og sett nærmere på sanntidsprosjekter, forteller Asim. 

Gjesteforelesere og eksternt faglig samarbeid og nettverk har gjort dette mulig.

Første semesteret har studentene fått mye introduksjon til fagfeltet.

– For meg har det vært en god opplevelse å begynne på dette masterstudiet. Jeg fikk god hjelp av lærerne til å komme i gang, sier Amna.

Hva er smart mobilitet?

Smart mobiltet fokuserer ofte på tiltak for å skape en grønn og bærekraftig transportsektor med å legge vekt på bruk av ny teknologi, digitalisering, nye organisasjonsformer, bedre informasjonsflyt, bedre samarbeid og annet.

 

 

Ny teknologi og innovasjon gir muligheter for framtidens byer

– Mest spennende er ny teknologi og nye ideer. Det er mye diskusjon om bærekraft, og bruk av ny teknologi og innovasjon i transportløsninger og i det menneskeskapte miljøet i en by, sier Asim.

– Vi føler vi får være med på å forme framtiden. Se nærmere på hvordan byer vil kunne se ut, og hvordan vi kan bevege oss rundt i dem, sier Markus.

– Vi ser av de selskapene som jobber med dette, hvordan de har endret på ting, og modellert løsninger ved å bruke de samme digitale verktøyene som vi lærer å bruke, vi som skal bli spesialister på planlegging av bærekraftige byer med smarte transportløsninger, sier Asim.

– Ut ifra det gjesteforeleserne forteller oss, tror jeg at vi vil ha mange muligheter i arbeidslivet, sier Amna.

Studentene studerer kart ved et veikryss i Oslo. Det er svakt solskinn i lettskyet vær. Et trafikklys lyser rødt i bakgrunnen, og bakerst er det en svart hotellbygning med butikker og garasje i første etasje.

Markus (til venstre), Asim og Amna ser nærmere på hvordan byer kan se ut med nye løsninger for mobilitet, transport og areal. Foto: Olav-Johan Øye

Byggingeniørfag, landskapsplanlegging og bygningsarkitektur la grunnlaget

Studentene har litt forskjellig faglig bakgrunn fra bachelorstudier, men alle har tatt utdanning som gjorde dette masterstudiet aktuelt.

– Jeg var interessert i transportingeniørfag, og ville lære mer om byplanlegging. Jeg hadde alt en bachelorgrad i byggingeniørfag, og ville ha spesialisering i transportplanlegging og byplanlegging, sier Asim.

– Jeg kommer fra en den andre siden av spekteret, og hadde studert landskapsplanlegging på et ganske detaljert nivå, men jeg innså at jeg kanskje ville gjøre det bedre hvis jeg zoomet litt ut og jobbet med byplanlegging i en litt større skala, sier Markus som har studert på Høgskolen på Vestlandet (HVL).

– Jeg tok bachelor i bygningsarkitektur-ingeniørfag fra Pakistan, og ble anbefalt å ta en skandinavisk grad for å bedre jobb- og karrieremulighetene. Jeg har familie her, og kunne ikke søke meg ut av Oslo, sier Amna.

På dette feltet er det en stor fordel å ha en mastergrad når du skal jobbe i Skandinavia, spesielt om du vil jobbe i de store byene, mener studentene.

– Da jeg søkte jobb, ønsket de mer spesialisering i prosjekter. Og det er også en viktig grunn til at jeg valgte dette masterprogrammet på OsloMet. Jeg ville ha denne kompetansen, og gjerne studere i sentrum av Oslo, sier Asim.

Et godt valg av masterstudium

– Vil dere råde andre til å ta dette masterstudiet?

– Ja, selvfølgelig. For oss er det en litt spesiell reise å være de første studentene, sier Markus.

– Med tanke på arbeidsmarkedet er det et godt valg, særlig om du vil vite mer om hvordan mobilitet kan planlegges på en smart måte i en by, og hvordan politiske beslutninger kan påvirke hvordan vi kan bevege oss i byen, sier Markus.

– Ut fra det vi vet nå, og det vi har fått høre fra arbeidslivet, vil vi anbefale det til andre, sier Asim.

Mange karrieremuligheter

– Og vi trenger heller ikke om å gå i samme retning, vi kan også velge fra et ganske bredt felt. Det vil gi oss mange muligheter, sier Markus, som gjerne råder nye studenter til å være åpne og nysgjerrige, og se etter muligheter, når de begynner på studiet.

– Byplanlegging er komplekst, det har så mange lag av tema du kan gå nærmere inn på.
Det er dessuten mulig å påvirke utdanningen med å ta initiativ.

– Og vi har erfarne lærere som har erfaring i å samarbeide eksternt, for eksempel med store selskaper og statlige myndigheter, sier Asim.

Markus og Amne sikter seg inn mot byplanlegging, mens Asim sikter seg mer inn mot transportplanlegging og mobilitet.

Og det trengs mye innovasjon og nytenking.

– Planer om å skyve ut bilene av bysentrum krever bærekraft. Det krever nytenkning, og du bør ta med unge mennesker som har et annet tankesett enn det som har vært vanlig. Det trengs flere folk til å være med på å forme fremtidens byer, sier Markus.

Studentene står ved en fotgjengerovergang mens en av bytrikkene i Oslo går raskt forbi. Det er fint vintervær og studenene er kledd i tykke jakker og luer.

Bachelorstudier i landskapsplanlegging, byggingeniørfag og bygningsarkitektur har gjort masterstudiet i smart mobilitet og urban analyse aktuelt for Marius, Asim og Amna. Foto: Olav-Johan Øye

De store selskapene vil ha oss

– Det er en god opplevelse at jeg allerede har fått sommerjobb knyttet til smart mobilitet i et av de store selskapene, og hørt dem si at det er en enorm etterspørsel etter folk som oss. Folk som kan byplanlegging og har innsikt i smart mobilitet, sier Asim. 

Potensialet finnes i ulike selskaper og statlige organer, kommuner og fylker. 

– Samtidig må vi bestemme oss for hvilket spor vi skal følge og hva vi skal velge.

Emnene som gir innsikt

Studentene forteller om noen av emnene de tar i vårhalvåret, det andre semesteret i studiet.

– Vi skal ha et emne om geografiske informasjonssystem (GIS), der vi lærer programvaren. Vi skal også ha et emne om inkluderende, bærekraftige og smarte byer, og et om transportmodellering og analyse, sier Amna.

– Det første semesteret var veldig generelt. I det andre semesteret beveger vi oss mer på innsiden, med tanke på at vi kan velge å spesialisere oss mer i det tredje semesteret, sier Asim.

Da blir det mer spesialisering i «Space Syntax» som gir inngående kunnskap om hvordan komplekse arkitektoniske og urbane systemer fungerer, og hvordan areal kan planlegges, designes og tilrettelegges for å bidra til et bedre samfunn.

Eller de kan spesialisere seg i urban mobilitet som gir inngående kunnskap om arealbruk og transportplanlegging som kan møte behovene til innbyggerne i smarte og bærekraftige byer.

I fjerde semester skal studentene jobbe med masteroppgave. 

Men i andre semester gjenstår det mange spørsmål og avklaringer før de har bestemt seg om hva de skal skrive om, og hva slags retning de skal spesialisere seg i.

Bilde av studentene på fortauet med tett trafikk av bilet og en buss i bakgrunnen.

Noen steder er trafikken veldig tett. Å skyve ut biler av bysentrum krever bærekraft og nytenkning. Asim (til venstre), Marcus og Amna vurderer trafikkløsninger. Foto: Olav-Johan Øye

Øverst i artikkelen ser du Markus (til venstre), Asim og Amna på Holbergs plass, med den nye Oslo-trikken til høyre.

Mer om masterstudier

Portrett av Martin Halvorsen.
– En master gir deg et konkurransefortrinn

I mange jobber holder det med en bachelorgrad, men talentjeger Martin Halvorsen legger ikke skjul på at en master vil kunne åpne flere dører i starten av karrieren.

Publisert: 21.03.23 | Olav-Johan øye