English version

Søke opptak til enkeltemner på ph.d.-program ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Er du tatt opp på et ph.d.-program ved en annen institusjon kan du ta enkeltemner hos oss.

Ønsker du å ta et ph.d.-enkeltemne på OsloMet uten å være tatt opp på et av våre ph.d.-programmer, men er tatt opp på et ph.d.-program ved en annen institusjon? Da søker du gjennom Søknadsweb og laster deretter inn nødvendig dokumentasjon.

Vær oppmerksom på at dersom du planlegger å søke opptak senere på et av ph.d.-programmene skal opplæringsdelen tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak. Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato.

Påmelding til undervisning og valg av emner

Dokumentasjon

Studierett for enkeltemnestudenter

Adgangskort til forelesningslokaler kan hentes på Kortsenteret i Pilestredet 46.

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak på enkeltemner, kontakt:

Laster inn ...