English version

Institutt for estetiske fag

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan studier innen estetiske fag være noe for deg.

Instituttet i tall

Studenter
835

i 2022 (tall fra DBH)

Ansatte
47

årsverk i 2022 (tall fra DBH)

Bachelorprogram
3
Masterstudier
2
 • Ledelsen ved instituttet

   Laster inn ...
  • Mer om instituttet

   Institutt for estetiske fag dekker et stort område innen drama- og teaterkommunikasjon, kunst og design, film, design og kommunikasjon i digitale medier samt femårig lærerutdanning i design, kunst og håndverk. I tillegg kan du ta mastergrad i estetiske fag.

   Instituttet ønsker å være et interessant og krevende studiested for profesjons- og fagutdanning og tilbyr utdanning basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Gode læringsopplegg er en viktig satsning og praksisopplæring i yrkesfeltet står sentralt.

   Institutt for estetiske fag er et av fem institutt ved Fakultet for teknologi, kunst og design, og holder til ved studiested Pilestredet, midt i Oslo. Byens mange museer og gallerier brukes aktivt som en del av studieopplegget.

   Ved instituttet finnes nye verksteder, moderne øvingsrom, læringssenter og lesesal, i tillegg til elektroniske nettverk og databaser som gir deg tilgang til nasjonal og internasjonal faglitteratur. 

  • Instituttet i sosiale medier