English version

Forskning og utvikling ved Institutt for estetiske fag

Ansatte ved instituttet deltar i ulike forskningsprosjekter i samarbeid med flere fag- og forskningsmiljøer, og i FoU-aktiviteter knyttet til mote, kunst og design, lærerutdanning i design, kunst og håndverk, drama- og teaterkommunikasjon og digitale medier. Instituttet har i tillegg flere forskningsgrupper på prioriterte områder.

Aktuelle saker

OsloMet etablerer doktorgrad i innovasjon for bærekraft

Universitetsstyret vedtok 15. september å etablere et nytt doktorgradsprogram i innovasjon for bærekraft.

Del av gul OsloMet-logo på en fargerik bygning på studiested Pilestredet.
Student tegner med blyant på tegneverkstedet på OsloMet.
Du må lære å feile for å bli kreativ

Frykt for å mislykkes og for høye forventninger blokkerer det kreative arbeidet.

Syv musikere sitter i en ring og spiller ulike instrumenter. Noen av dem har på seg hvite hjelmer og måleutstyr. I mellom og rundt menneskene er det fire sekskantede bed med ulike planter. I kassene ser vi også sensorer.
Viser frem plantenes språk ved hjelp av kunstnerisk metode og teknologi

Ved hjelp av teknologiske verktøy og kunstnerisk tilnærming viser OsloMet-forsker Maria Castellanos Vicente at plantene snakker sammen. Nå skal forskningsprosjektet hennes stilles ut på et anerkjent museum i Frankrike.