English version

Forskning og utvikling

Ansatte ved Institutt for estetiske fag deltar i forskningsgrupper på prioriterte områder.

OsloMet etablerer doktorgrad i innovasjon for bærekraft

Universitetsstyret vedtok 15. september å etablere et nytt doktorgradsprogram i innovasjon for bærekraft.

Del av gul OsloMet-logo på en fargerik bygning i studiested Pilestredet.
Presenterte resultater fra fyrtårnprosjekt: Innovativ undervisning og spennende samarbeid

Imponerende resultater fra fyrtårnprosjektet "Didaktikk for teknologi, design og innovasjon" (2016-2021).

Studentene kaster en catchbox til hverandre.
EU-millioner til forskning på håndverk

OsloMet har blitt partner i et EU-prosjekt som skal samle og utveksle håndverk og kreativ bruk av ny teknologi i en database på nett.

Tre porselensfat med bilder av boreplattformen Ocean Viking.
Bærekraft i design- og håndverksundervisning

Samtaler om miljøhensyn kan integreres i design- og håndverkundervisningen i ungdomsskolen på en god måte uten å ta mye tid fra det praktiske arbeidet.

Tine i treverk.
Illustrasjonsbilde av en jente som skriver for hånd
Hvorfor husker vi bedre når vi noterer med penn og papir?

Mye av skrivingen foregår digitalt helt fra start på barneskolen. Professor etterlyser mer kritisk tenkning på skjermbruken.

Illustrasjonsbilde av to kunstnere som tegner på staffelier.
Hvorfor bør du tegne mer?

Å tegne gir en rekke fordeler også i voksen alder. Likevel gir de fleste opp tegningen i barndommen.

  • Nyhetsarkiv

     

    • Common Ground Common Future - Call for papers (26.02.21)