Livslang læring ved Fakultet for teknologi kunst og design

Vi tilbyr etter- og videreutdanning, konferanser, seminarer, prosjekter og eksterne oppdrag innen fakultetets fagområder.

Fakultet for teknologi, kunst og design følger opp regjeringens kompetansereform «Lære hele livet» og ønsker å styrke arbeidet med livslang læring. Fakultetet samarbeider tett med praksisfeltet, arbeids- og næringsliv om utvikling av etter- og videreutdanningstilbud (EVU) innen fakultetets fagområder. Kompetansehevingstiltakene skreddersys etter oppdragsgivers ønsker og behov. 

  • Hva er forskjellen på etter- og videreutdanning?

    Etterutdanning
    Kurs som gir vedlikehold og oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå og stilling. Det dreier seg om kortere kurs som ikke fører fram til formell eksamen eller kompetanse i form av studiepoeng. 

    Videreutdanning
    Emner som gir ny formell kompetanse på universitets- og høyskolenivå. Emnene er underlagt ordinære eksamens- og vurderingsordninger, og gir uttelling i form av studiepoeng innen eller utenfor gradssystemet. Videreutdanning er spesielt tilrettelagt med hensyn til målgruppe, faglig innhold og pedagogisk tilnærming, og har en intensjon om å være tilpasset behov i samfunns- og arbeidsliv. Det foretas egne opptak til videreutdanninger.