Produktdesign

Institutt for produktdesign tilbyr kurs, seminarer, videreutdanning, utviklingsprosjekter og oppdrag innenfor produktdesign.

Klar for faglig påfyll? Vi tilbyr etterutdanning i praksisorientert systemisk design. Lær å designe for og i komplekse sammenhenger! Etterutdanningen kombinerer metoder for å kunne forstå og endre systemer som grunnlag for design av tjenester og produkter. Ved å studere spill- og systemteori vil du tilegne deg nye metoder for å engasjere til handling og endring av vaner.

 

Hele studentgruppa står oppstilt foran en hvit tavle. De fleste smiler og mange vinker eller gjør ulike bevegelser med hendene.
Systemisk design er et svært nyttig verktøy

Systemisk design er en praktisk tilnærming for å identifisere hvor det er best å gjøre endringer, i følge Ingunn Aursnes.

Tre kvinnelige franske studenter står i en park og holder opp et stort gigamap.
Nye verktøy gir ny giv på jobben

– Videreutdanningen i praksisorientert systemisk design gir god innsikt og praktisk erfaring i hvordan vi kan tilnærme oss kompleksitet og holistisk, bærekraftig tenkning.