Produktdesign

Institutt for produktdesign tilbyr kurs, seminar, vidareutdanning, utviklingsprosjekt og oppdrag innanfor produktdesign.

Klar for fagleg påfyll? Vi tilbyr etterutdanning i praksisorientert systemisk design. Lær å designe for og i komplekse samanhengar! Etterutdanninga kombinerer metodar for å kunna forstå og endra system som grunnlag for design av tenester og produkt. Ved å studere spele- og systemteori vil du lære deg nye metodar for å engasjere til handling og endring av vanar.
 

Hele studentgruppa står oppstilt foran en hvit tavle. De fleste smiler og mange vinker eller gjør ulike bevegelser med hendene.
Systemisk design er et svært nyttig verktøy

Systemisk design er en praktisk tilnærming for å identifisere hvor det er best å gjøre endringer, i følge Ingunn Aursnes.

Tre kvinnelige franske studenter står i en park og holder opp et stort gigamap.
Nye verktøy gir ny giv på jobben

– Videreutdanningen i praksisorientert systemisk design gir god innsikt og praktisk erfaring i hvordan vi kan tilnærme oss kompleksitet og holistisk, bærekraftig tenkning.