Produktdesign

Institutt for produktdesign tilbyr kurs, seminarer, videreutdanning, utviklingsprosjekter og oppdrag innenfor produktdesign.

Klar for faglig påfyll? Vi tilbyr nå videreutdanning i praksisorientert systemisk design. Lær å designe for og i komplekse sammenhenger! Videreutdanningen kombinerer metoder for å kunne forstå og endre systemer som grunnlag for design av tjenester og produkter. Ved å studere spill- og systemteori vil du tilegne deg nye metoder for å engasjere til handling og endring av vaner.

Studiet er et samarbeid mellom OsloMet og L’École de design Nantes Atlantique i Frankrike. 

Ny videreutdanning i praksisorientert systemisk design

Lær å designe konsepter for og i komplekse sammenhenger!

Vi ser bakhodet til en mannlig student som sitter foran en dataskjerm med detaljbilde av et giga map. I bakgrunnen ser vi en del av et giga map som er hengt opp på veggen.
Tre kvinnelige franske studenter står i en park og holder opp et stort gigamap.
Nye verktøy gir ny giv på jobben

– Videreutdanningen i praksisorientert systemisk design gir god innsikt og praktisk erfaring i hvordan vi kan tilnærme oss kompleksitet og holistisk, bærekraftig tenkning.