Bygg- og energiteknikk

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr kurs, seminar, vidareutdanning, utviklingsprosjekt og oppdrag innanfor bygg, energi og miljø, berekraft, by- og transportplanlegging.

Fakultet for teknologi, kunst og design følgjer opp kompetansereforma til regjeringa, «Lære heile livet», og ønskjer å styrkja arbeidet med livslang læring. Fakultetet samarbeider tett med praksisfeltet, arbeids- og næringsliv, om utvikling av etter- og vidareutdanningstilbod (EVU) innan fagområda til fakultetet.  

Aktuelle saker

Videreutdanning i overvåkning av bærende bygningskonstruksjoner

Å kunne kartlegge skader på broer og andre bygg med avansert sensorteknologi bedrer sikkerheten.

Bilde av bro på Atlanterhavsvegen
Stor interesse for automasjon i bygg-utdanning

Nær 70 søkere har meldt seg til en ny videreutdanning i automasjon i bygg på OsloMet.

Illustrasjonsbilde fra Pilestredet campus på OsloMet.