Bygg- og energiteknikk

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr kurs, seminarer, videreutdanning, utviklingsprosjekter og oppdrag innenfor bygg, energi og miljø, bærekraft, by- og transportplanlegging.

Fakultet for teknologi, kunst og design følger opp regjeringens kompetansereform «Lære hele livet» og ønsker å styrke arbeidet med livslang læring. Fakultetet samarbeider tett med praksisfeltet, arbeids- og næringsliv om utvikling av etter- og videreutdanningstilbud (EVU) innen fakultetets fagområder. 

Aktuelle saker

Videreutdanning i overvåkning av bærende bygningskonstruksjoner

Å kunne kartlegge skader på broer og andre bygg med avansert sensorteknologi bedrer sikkerheten.

Bilde av bro på Atlanterhavsvegen
Stor interesse for automasjon i bygg-utdanning

Nær 70 søkere har meldt seg til en ny videreutdanning i automasjon i bygg på OsloMet.

Illustrasjonsbilde fra Pilestredet campus på OsloMet.
Deltidsutdanning i trafikkteknikk

God trafikkavvikling blir vanskeligere å oppnå, og ny videreutdanning i trafikkteknikk gir innsikt i håndtering av trafikale problemer.

Bilde fra Pilestredet i Oslo