!
Du kan ikke søke på dette emnet nå.

Det er ikke avklart når emnet settes opp neste gang.

Automasjon i bygg

Videreutdanning

Her får du grunnleggende kunnskap om styring og regulering av energitekniske anlegg i bygninger.

Du lærer grunnleggende teori om bygningsautomasjon, feltbus, protokoller, blokkdiagram, forskjellige typer av følere, regulatorer, pådragsorgan og aktuatorer, og om faglig ledelse av disse.

 • Tidspunkt og varighet

 • Opptakskrav

  Opptakskravene er de samme som for bachelorstudier i ingeniørfag:

  • Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
  • Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  Du kan også tas opp på grunnlag av

  • bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • toårig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/1999 eller tidligere) eller
  • nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
 • Målgruppe

  Videreutdanningen i automasjon i bygg er for deg med bachelor- eller mastergrad som har behov for etterutdanning innen bygningsautomasjon, og som er arbeidsledige, permitterte eller er arbeidstakere i elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjen.

 • Slik søker du

  Emnet er ikke åpent for søking. Det er ikke avklart når du kan søke på dette emnet neste gang.

  Når emnet blir åpent for søking, søker du om lokalt opptak gjennom Søknadsweb (fsweb.no).

  Du du finner da videreutdanningen Automasjon i bygg under Teknologiske fag, Kortere emner ved Fakultet for teknologi, kunst og design semesteret det gjelder.

 • Hva lærer du?

  Etter å ha gjennomført videreutdanningen i automasjon i bygg skal du 

  • kjenne til myndighetenes krav knyttet til sikkerhet ved anlegg som omsetter energi
  • forstå sammenhengen mellom tekniske anlegg og integrert styring, regulering og overvåkning
  • kjenne til algoritmene for tradisjonell regulering og prinsippene for moderne DDC, regulatorer og PLS-enheter
  • forstå pådragsorganer og aktuatorer
  • kjenne til BUS-systemer og de ulike nivåene i moderne byggautomasjon
  • kjenne til bruken og omfanget av SD-anlegg
  • kunne vurdere anvendelsen av ulike alternativer til byggautomasjon fra en økonomisk synsvinkel
  • forstå systemdefinisjon, delsystemer, systemgrenser, systemanalyse, enkel modellering og numerisk beregning
  • forstå grunnleggende sammenhenger mellom enkeltelementer og systemer som helhet

  Du skal kunne

  • prosjektere et feltbus-anlegg 
  • programmere PLS/DDC-anlegg 
  • programmere et enkelt HMI (Human-Machine Interface) -system
  • tegne og beskrive blokkdiagrammer for reguleringssløyfer og styrekretser
  • tegne og beskrive styringsstrategier for bygningsautomasjon 
  • velge mellom ulike signaltyper ut fra nøyaktighetskrav og lokale hensyn
  • foreta en generell og enkel stabilitetsanalyse av et reguleringssystem
  • utøve faglig ledelse 
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er organisert med nettsamlinger, med oppstart kl. 17.00, på videokonferansesystemet Zoom. 

  Det blir gjort opptak, som gjør det mulig å spille av hele eller deler av samlingen i ettertid. Som student kan du da repetere "vanskelig" lærestoff så mange ganger du ønsker, og du kan få med deg innholdet om du ikke kan delta på nettsamlingen.

  Nettsamlingene følges opp med læringsnotat og video med oppgaver, der alle kan se hva de andre leverer.

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva koster det?

  Videreutdanningen i automasjon i bygg er gratis.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Send e-post til studie-tkd@oslomet.no om