Automasjon i bygg

Videreutdanning

Videreutdanningen i automasjon i bygg gir deg grunnleggende kunnskap om styring og regulering av energitekniske anlegg i bygninger.

Du lærer grunnleggende teori om bygningsautomasjon, feltbus, protokoller, blokkdiagram, forskjellige typer av følere, regulatorer, pådragsorgan og aktuatorer, og om faglig ledelse av disse.

 • Tidspunkt og varighet

  Emnet går 

  • 5. oktober 2020 til 20. desember 2020
  • 23. november 2020 til 28. januar 2021 (fulltegnet)

  Se datoer og tidspunkt for undervisning på student.oslomet.no.

 • Opptakskrav

  Opptakskravene er de samme som for bachelorstudier i ingeniørfag selv om videreutdanningen er spesielt beregnet på deg som har fullført bachelor- eller mastergrad.

  Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1. 

  • Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.
  • Toårig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/1999 eller tidligere)
  • Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1.
 • Målgruppe

  Videreutdanningen i automasjon i bygg er for deg med bachelor- eller mastergrad som har behov for etterutdanning innen bygningsautomasjon, og som er arbeidsledige, permitterte eller er arbeidstakere i elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjen.

 • Slik søker du

  Du søker om lokalt opptak gjennom Søknadsweb.

  Du finner videreutdanninger Automasjon i bygg under "korte nettbaserte emner".

  Søknadsfrist: Løpende opptak til det er fullt. 23. november 2020 til 15. mars 2021 er fulltegnet.

 • Hva lærer du?

  Etter å ha gjennomført videreutdanningen i automasjon i bygg skal du 

  • kjenne til myndighetenes krav knyttet til sikkerhet ved anlegg som omsetter energi
  • forstå sammenhengen mellom tekniske anlegg og integrert styring, regulering og overvåkning
  • kjenne til algoritmene for tradisjonell regulering og prinsippene for moderne DDC, regulatorer og PLS enheter
  • forstå pådragsorganer og aktuatorer
  • kjenne til BUS systemer og de ulike nivåene i moderne byggautomasjon
  • kjenne til bruken og omfanget av SD-anlegg
  • kunne vurdere anvendelsen av ulike alternativer til byggautomasjon fra en økonomisk synsvinkel
  • forstå systemdefinisjon, delsystemer, systemgrenser, systemanalyse, enkel modellering og numerisk beregning
  • forstå grunnleggende sammenhenger mellom enkeltelementer og systemer som helhet

  Du skal kunne

  • prosjektere et feltbus-anlegg 
  • programmere PLS/DDC anlegg 
  • programmere et enkelt HMI (Human-Machine Interface) -system
  • tegne og beskrive blokkdiagrammer for reguleringssløyfer og styrekretser
  • tegne og beskrive styringsstrategier for bygningsautomasjon 
  • velge mellom ulike signaltyper ut fra nøyaktighetskrav og lokale hensyn
  • foreta en generell og enkel stabilitetsanalyse av et reguleringssystem
  • utøve faglig ledelse 
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er organisert med nettsamlinger på videokonferansesystemet Zoom, med opptak. 

  Opptak gjør det mulig å spille av hele eller deler av samlingen i ettertid. Som student kan du da repetere «vanskelig» lærestoff så mange ganger du ønsker, og du kan få med deg innholdet om du ikke kan delta på nettsamlingen.

  Nettsamlingene følges opp med læringsnotat og video med oppgaver, der alle kan se hva de andre leverer. 

  Nettsamlingene gjennomføres om ettermiddagen, med oppstart kl. 17.00. 

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva koster det?

  Videreutdanningen i automasjon i bygg er gratis.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Send e-post til studie-tkd@oslomet.no om