Praktisk prosjektledelse

Videreutdanning

Få en grunnleggende innføring i prosjekt som arbeidsform i byggebransjen. Du får kunnskap om prosjektutforming, beslutningstaking, koordinering og planlegging.

 • Tidspunkt og varighet

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det er løpende opptak.

 • Målgruppe

  Dette emnet er for deg som vil lede prosjekter i byggebransjen, og har minst to års akademisk bakgrunn og minst to års erfaring.

  OsloMet tilbyr emnet i samarbeid Norconsult.

 • Slik søker du

  Dette emnet er reservert for forhåndspåmeldte søkere.

 • Hva lærer du?

  I denne praktisk rettede utdanningen får du grunnleggende innføring i prosjekt som arbeidsform.

  Du får grunnopplæring i prosjektledelse, og kunnskap om ulike roller i et prosjekt.

  Du får også innføring i moderne digitale verktøy som er nødvendige for å iverksette, lede og realisere gevinster fra prosjekter i byggebransjen.

  Emnet tar dessuten for seg prosjektutforming, beslutningstaking, koordinering og planlegging etter krav fra byggeplass, produksjon, kunder og interessenter generelt.

  Etter å ha gjennomført emnet skal du ha kunnskaper om

  • prosjekttemaer som omfang, mål, effekt, prosjektnedbrytningsstruktur (PNS), framdriftsplanlegging, kostnader og ressursplanlegging
  • prosjektstrategier, strategiske analyser, muligheter og planlegging generelt
  • prosjektledelse, inkludert ledelsesteorier, prosjektleders rolle og prosjektgjennomføring
  • prosjektorganisasjonsstrukturer og fordeler og ulemper ved ulike modeller
  • prosjektprosesser i praksis
  • å identifisere og analysere fallgruver og utfordringer i prosjektinitieringsfasen
  • viktige forutsetninger for å optimalisere prosjektsuksess og verdier for oppdragsgivere og andre interessenter
  • de vanligste kriteriene for prosjektkontrollmetoder og implementering av disse
  • ulike innkjøpsformater, inkludert nye innovative samarbeidsmodeller og standard kontraktsmodeller

  Du skal få ferdigheter til å

  • lede ulike prosjekter fra planlegging til leveranse etter etablert praksis
  • utarbeide realistiske prosjektmål og suksesskriterier
  • identifisere og evaluere interessenters påvirkning på prosjekter
  • illustrere hvordan prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) kan etableres og brukes til å styre prosjekter
  • bruke verktøy og prosesser for å overvåke og kontrollere et prosjekt, og styre risiko for å møte prosjektets krav til tid, kostnader og kvalitet
  • løse utfordringer knyttet til ressursbegrensninger gjennom utjevning av ressurser, tidsbruk, endring av relasjoner, eller bruk av flyt/slakk
  • bruke indekser og metoder for å overvåke prosjektstatus, etablere prognoser og forutse den endelige kostnaden og varigheten av prosjektet
  • samarbeide og bidra til tverrfaglig samarbeid, og relatere forutsetninger for å lykkes i prosjektarbeid til din egen arbeidssituasjon

  Du skal få kompetanse 

  • til å fatte kvalifiserte beslutninger basert på digitale prosjektstyringsverktøy for å oppnå ønsket resultat innenfor definerte kostnader- og kvalitetsmål
  • til å forstå utfordringer som oppstår i prosjekter knyttet til tid og kostnader, og hvordan de kan håndteres
  • i planlegging og styring av prosjektledelsesprosessen, og evne til å bruke dem i praktiske scenarioer
 • Semesteroversikt og emneplan

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, casestudier og dialog rundt et prosjektcase, med vekt på aktiv læring. 

  Diskusjonene tar utgangspunkt i virkelige ledelsessituasjoner, og problemer som krever ledelse-beslutninger, og bruk av ulike verktøy og teknikker. 

  Undervisningen går over fire dager, fordelt på to fysiske samlinger på to dager hver.

 • Hva koster det?

  Mer informasjon kommer når emnet tilbys til eksterne søkere.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Send e-post til evu-tkd@oslomet.no om