IT - Informasjonsteknologi

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr kurs, seminarer, videreutdanning, utviklingsprosjekter og oppdrag innenfor IT.