English version

Leiing for Fakultet for teknologi, kunst og design

Fakultet vert leidd av dekanen. Leiargruppa omfattar dekanen, prodekanane, fakultetsdirektøren og dei fem instituttleiarane.

Leiargruppa for fakultetet

 • Dekan

  Fakultet vert leidd av dekanen. Leiargruppa omfattar dekanen, prodekanane, fakultetsdirektøren og dei fem instituttleiarane. Dekanen er også leiar for fakultetsstyret.

   Laster inn ...
  • Prodekanar

   Fakultetet har prodekanar for utdanning, innovasjon og arbeidsliv og FoU:

    Laster inn ...
   • Instituttleiarar

    Instituttleiarane er dei øvste leiarane for institutta produktdesign, bygg- og energiteknikk, estetiske fag, informasjonsteknologi og maskin, elektronikk og kjemi, med fagleg og administrativt resultatansvar for verksemda:

     Laster inn ...
    • Fakultetsdirektør

     Fakultetsdirektøren er leiar for fakultetet sin samla administrasjon.

      Laster inn ...

     Fakultetsstyret

     Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi, kunst og design

     Fakultetsrådet for Fakultet for teknologi, kunst og design (fram til 2020)

     Strategisk plan

     TKD 2024 – Strategisk plan for Fakultet for teknologi, kunst og design