English version

Leiing for Fakultet for teknologi, kunst og design

Fakultet vert leidd av dekanen. Leiargruppa omfattar dekanen, prodekanane, fakultetsdirektøren og dei fem instituttleiarane.

Leiargruppa for fakultetet

 • Dekan

  Fakultet vert leidd av dekanen. Leiargruppa omfattar dekanen, prodekanane, fakultetsdirektøren og dei fem instituttleiarane. Dekanen er også leiar for fakultetsstyret.

  Laster inn ...
 • Prodekanar

  Fakultetet har prodekanar for utdanning og FoU.

  Laster inn ...
 • Instituttleiarar

  Instituttleiarane er dei øvste leiarane for institutta produktdesign, bygg- og energiteknikk, estetiske fag, informasjonsteknologi og maskin, elektronikk og kjemi, med fagleg og administrativt resultatansvar for verksemda:

  Laster inn ...
 • Fakultetsdirektør

  Fakultetsdirektøren er leiar for fakultetet sin samla administrasjon.

  Laster inn ...

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Fakultetsrådet for Fakultet for teknologi, kunst og design (fram til 2020)

Strategisk plan

TKD 2024 – Strategisk plan for Fakultet for teknologi, kunst og design