English version

Fakultetsstyret ved TKD

Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekanen.

Oppgaver, mandat, møtedatoer og sakspapir

Sammensetning

Fakultetsstyret ledes av styreleder (dekanen), og i dennes fravær av dekanens formelle stedfortreder. Dekanen er ansvarlig for å legge frem saker for styret.

  Laster inn ...

  Fire eksterne styremedlemmer

  Rektor har utnevnt de eksterne styremedlemmene etter forslag fra dekanen.

  Tre medlemmer valgt av studentene

  2022 - 2023:

  Varamedlemmer er ikke valgt.

  Fem medlemmer valgt av de ansatte

  Tre styremedlemmer for fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

   Laster inn ...

   To varamedlemmer, Berthe Dongmo-Engeland er første vara:

    Laster inn ...

    Ett medlem for ansatte i teknisk-administrative stillinger

     Laster inn ...

     Ett varamedlem: 

      Laster inn ...

      Ett medlem for midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, 2022 - 2023:

       Laster inn ...

       Ett varamedlem:

        Laster inn ...
        Bilde av fakultetsstyret

        Fakultetsstyret på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), fotografert på det første styremøtet 6. mars 2020. Foto: Olav-Johan Øye