English version
Astrid Skjerven

Astrid Skjerven

Kort om

Spesialområder:
Kultur og bærekraft
Estetikk i hverdagen
Nordisk design i et globalt perspektiv
Designteori

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur og design   Industri- og produktdesign

Emner

Estetikk   Kulturforståelse   Designhistorie   Designteori

Administrative arbeidsområder

EU   Forskerutdanning   Forskningskvalitet   Forskningssamarbeid   Forskningsstrategi   Innovasjon   Kommersialisering   Utredning

Vitenskapelige publikasjoner

Skjerven, Astrid (2019). Bauhaus-innflytelse på undervisningen ved SHKS. Kunst og kultur .
https://www.idunn.no/kk/2019/04/bauhaus-innflytels...

Skjerven, Astrid (2019). Envisioning versus realizing products for use in poor communities: The case of Victor Papanek and Nordic designers. Sustainable Development .

Skjerven, Astrid; Martins, Nuno (2019). Architecture, design and planning towards sustainable development: Regional approaches. Sustainable Development . Vol. 27.

Skjerven, Astrid; Arnold, Marlen Gabriele; Schneider, Katja (2018). Introduction to the special issue on "The role of SDGs for progressing sustainability". Business Strategy and Development . Vol. 1.

Skjerven, Astrid; Øvrebekk, Nikolai (2017). Relating to the individual's level of consumption: An indicator of ecological footprint. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 1 Design education practice. s. 74-79. The Design Society.

Reitan, Janne Beate; Skjerven, Astrid (2017). Introduction. Skjerven, Astrid; Reitan, Janne Beate (Red.). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. 1. s. 1-15. Routledge.

Skjerven, Astrid; Reitan, Janne Beate (2017). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education. ISBN: 978-1-138-71490-8. 223 s. Routledge.

Skjerven, Astrid (2017). Design without borders: Ideologies, realities, and results. Design Issues . Vol. 33.

Skjerven, Astrid (2016). Design research for sustainability: Historic origin and development. Proceedings of DRS . Vol. 1.

Skjerven, Astrid (2016). Unpleasant events: the significance of preserving their symbolic monuments. Sustainable Development . Vol. 24.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig