English version
Nils Seiersten

Nils Seiersten

Forskningsprosjekter

  • Crafthub

    Sammen med partnere i åtte europeiske land har Institutt for produktdesign og Institutt for estetiske fag blitt partner i EU-prosjektet CraftHub. Prosjektet er en del av EUs satsing på store samarbeidsprosjekter innenfor de kreative fagene.

Vitenskapelige publikasjoner

Seiersten, Nils; Berg, Arild (2017). Digital Drawing Demystified: Exploring a Creative Zone of Proximal Development. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 1 - Design Education Practice. s. 50-55. The Design Society.
https://www.conftool.net/epde17/index.php?page=bro...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig