English version
Kurt Ragnar Ollila

Kurt Ragnar Ollila

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Haugen, Sigrid ; Lyche, Wenche ; Moreno, Maria ; Omlid, Mikael ; Ollila, Kurt Ragnar (2020). Workshop manual for workshops at the Department of Product Design, Oslo Metropolitan University. 88 s. Sigrid Haugen.

Haugen, Sigrid ; Lyche, Wenche ; Moreno, Maria ; Omlid, Mikael ; Ollila, Kurt Ragnar (2020). Verkstedhåndbok for øvingsverkstedene på institutt for produktdesign ved OsloMet - storbyuniversitetet. 130 s. Sigrid Haugen.

Haugen, Sigrid ; Lyche, Wenche ; Maske, Cathrine; Moreno, Maria ; Ollila, Kurt Ragnar ; Omlid, Mikael ; Seiersten, Nils (2019). Workshop manual for the workshops at the Department of Product Design, Oslo Metropolitan University. Campus Kjeller: Department of Product Design, OsloMet. 90 s. OsloMet - storbyuniversitetet.

Haugen, Sigrid ; Lyche, Wenche ; Moreno, Maria ; Ollila, Kurt Ragnar ; Omlid, Mikael ; Seiersten, Nils (2019). Verkstedhåndbok for verkstedene på institutt for produktdesign ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studiested Kjeller: Institutt for produktdesign, OsloMet - storbyuniversitet. 138 s. OsloMet - storbyuniversitetet.

Haugen, Sigrid ; Lyche, Wenche ; Maske, Cathrine; Moreno, Maria ; Ollila, Kurt Ragnar ; Omlid, Mikael ; Seiersten, Nils (2018). Workshop manual for the workshops at the Department of Product Design, Oslo Metropolitan University. 87 s. OsloMet - storbyuniversitetet.

Haugen, Sigrid ; Lyche, Wenche ; Maske, Cathrine; Moreno, Maria ; Omlid, Mikael ; Ollila, Kurt Ragnar ; Seiersten, Nils (2018). Verkstedhåndbok for verkstedene på institutt for produktdesign ved OsloMet - storbyuniversitetet. 140 s. OsloMet - storbyuniversitetet.

Haugen, Sigrid ; Ollila, Kurt Ragnar ; Omlid, Mikael ; Seiersten, Nils (2016). Workshop manual for the workshops at the institute for product design, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. 88 s. Institutt for produktdesign.

Haugen, Sigrid ; Ollila, Kurt Ragnar ; Omlid, Mikael ; Seiersten, Nils (2016). Verkstedhåndbok for verkstedene på institutt for produktdesign ved HIOA. 124 s. Institutt for produktdesign.

Haugen, Sigrid ; Ollila, Kurt Ragnar ; Omlid, Mikael ; Seiersten, Nils (2015). Verkstedhåndbok for verkstedene på Institutt for produktdesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 119 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Haugen, Sigrid ; Ollila, Kurt Ragnar ; Omlid, Mikael ; Seiersten, Nils (2014). Verkstedhåndbok for verkstedene på Institutt for produktdesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 89 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig