English version
en gruppe mennesker stilt opp i en trapp

The Circular consumption Activities to tRansform households toward material Efficiency (CARE)

CARE-prosjektet skal følge opp 100 europeiske husholdninger når de legger om til en mer bærekraftig livsstil.

CARE er et europeisk innovasjonsprosjekt som sikter mot å omstille 100 husstander over hele Europa til en bærekraftig livsstil innen 2027. Prosjektet skal samarbeide med husstandene i å endre daglige vaner, med mål om å redusere matavfall og forlenge levetiden på klær. 

CARE samarbeider tett med innbyggerne, og vil tilby tilpassede, inkluderende og gratis rådgivningstjenester for å fremme bærekraftige forbrukspraksiser. I Norge er Asker kommune med prosjektet, og innbyggerne vil være med å teste hvordan ulike sirkulære løsninger fungerer i hverdagen.

Prosjektet er drevet av en visjon om å inspirere til mer positive adferdsendringer, og har som mål å sette husholdninger i stand til å omfavne bærekraftige valg. Prosjektet vil gjøre deltakerne i stand til å reflektere over sine egne forbruksmønstre.

CARE-prosjektet er et samarbeid mellom elleve partnere i seks land. Elina Närvänen fra Universitetet i Tampere er koordinator, mens SIFO ved OsloMet og Asker kommune er de norske partnerne.

CARE-prosjektet er finansiert av EU under prosjektavtalenummer 101135141. 

Prosjektdeltakere

 • Prosjektdeltakere ved SIFO

  Laster inn ...
 • Partnere i prosjektet

  • Tampere Universitet
  • Ekokumppanit Oy
  • Asker kommune
  • Lunds Universitet
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB
  • Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production
  • Die Verbraucher Initiative e.V.
  • Lääne-Harju Vallavalitsus
  • Teeme Ara Sihtasutus
  • Universität für Bodenkultur Wien